Testamentul este autentic dacă a fost autentificat de notarul public sau de o altă persoană învestită cu autoritate publică de către stat, potrivit legii, de exemplu reprezentanții diplomatici ai României în strainătate.

Testamentul autentic prezintă avantajul că, în această formă pot testa persoanele care nu știu să scrie și să citească sau persoanele care, din cauza infirmității, a bolii sau orice alte cauze nu pot semna.

Contestarea testamentului autentic de către persoanele interesate este mai anevoioasă.

Actul de autentificare are autoritate publică, iar conținutul acestuia este verificat de notar pentru a nu cuprinde clauze contrare legii sau bunelor moravuri ori clauze neclare, de natura a genera procese inutile.

Testamentul autentic prezintă și avantajul că se întocmeşte într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public, iar părțile vor primi un duplicat de pe actul original, care are forța probantă prevazută de lege ca și originalul actului.

Testamentul autentic prezintă inconvenientul că presupune evident anumite cheltuieli și necesită timp pentru îndeplinirea formalităților de autentificare.

Totodată, nu asigură secretul dispozițiilor de ultimă voință deși testatorul poate alege pentru autentificare orice notar public din țară, care are obligația să păstreze secretul profesional.
Testatorul se poate prezenta la notarul public cu actul de ultimă voință deja redactat personal sau de un avocat, situație în care notarul public va citi actul și îl va autentifica ulterior fie poate sa isi dicteze dispozițiile testamentare în fața notarului.

Autentificarea se constată printr-o încheiere care, sub sancțiunea nulității relative, trebuie să cuprindă, printre altele data și locul autentificării, modul în care s-a constatat identitatea testatorului, constatarea că s-a luat consimțământul testatorului etc.

În cazul în care, condițiile de autentificare nu sunt îndeplinite, notarul public dă o încheiere de respingere care poate fi atacată cu plângere la judecătorie.

În scop de informare a persoanelor care justifică existența unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligația să îl înscrie de îndată în Registrul Naţional Notarial ținut în format electronic. Informații cu privire la existența unui testament se pot da numai după decesul testatorului.

În oricare din formele expuse anterior, legatarul poate stipula ca la decesul său unul sau mai mulţi legatari să dobandească întreg patrimoniul, o fracțiune din acesta sau anumite bunuri determinate.

Vor urma: Nulitatea, Reducțiunea, Revocarea și Caducitatea legatelor.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments