averiÎncepând cu 1 iulie, administraţiile financiare din fiecare judeţ vor trebui să redacteze listele cuprinzând persoanele fizice cu averi/venituri mari ce urmează a fi verificate dacă şi-au declarat corect veniturile. Potrivit cerinţelor de la centru, în fiecare judeţ lista va cuprinde 50 de persoane, urmând ca, la nivel naţional, aceasta să se ridice la 2.000 de persoane. Astfel, după 30 septembrie, când se vor completa listele respective, care vor reprezenta eşantioanele ce vor intra în programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari, vor demara şi verificările pe baza informaţiilor deţinute sau obţinute de Fisc cu privire la averile deţinute şi cuantumul impozitelor plătite. Acest lucru reprezintă o extindere la nivel teritorial a controlului efectuat deja în Bucureşti, unde Fiscul a identificat, într-o primă fază, 10 persoane din cele 30 selectate iniţial, care nu şi-au îndeplinit obligaţiile şi care vor fi supuse unor investigaţii suplimentare. Acţiunea a fost promisă de Guvern în ultima scrisoare de intenţie semnată cu Fondul Monetar Internaţional, când partea română a afirmat că e hotărâtă să accelereze „progresele înregistrate în cadrul iniţiativei noastre privind Persoanele Fizice cu Averi Mari". Inspectorii ANAF au fost instruiţi chiar de Norman Gillanders, specialistul FMI în conformarea fiscală a contribuabililor cu averi mari.

„Persoanele fizice ale căror venituri reale depăşesc cu cel puţin 50.000 de lei sumele declarate vor plăti un impozit de 16%, aplicat la diferenţa dintre cele două valori“

Normele în domeniu stabilesc că Fiscul va verifica, într-o primă etapă, persoanele cu venituri mari fără să le notifice, selecţia urmând să fie efectuată de pe o listă a persoanelor care depăşesc „riscul minim” acceptat de administraţia fiscală. Acţiunile de control sunt iniţiate în baza deciziei din decembrie 2010 a Guvernului, conform căreia persoanele fizice ale căror venituri reale depăşesc cu cel puţin 50.000 de lei sumele declarate vor plăti un impozit de 16%, aplicat la diferenţa dintre cele două valori. Pentru stabilirea bazei impozabile, organele fiscale folosesc metode indirecte, respectiv cea a sursei şi cheltuirii fondului, a fluxurilor de trezorerie şi a patrimoniului. Metoda sursei şi cheltuirii fondului constă în compararea cheltuielilor efectuate de o persoană fizică cu veniturile declarate în perioada verificată şi se bazează pe principiul că orice cheltuială în exces faţă de valoarea declarată a veniturilor reprezintă venit impozabil nedeclarat. Metoda fluxurilor de trezorerie constă în analiza intrărilor şi ieşirilor de sume în conturile bancare, precum şi a intrărilor şi ieşirilor de sume în numerar, pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestor mişcări cu sursele de venit şi utilizarea acestora. Metoda patrimoniului permite stabilirea bazei impozabile ajustate pentru o persoană fizică verificată, analizând creşterea, respectiv descreşterea patrimoniului net al acesteia.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI