Atribuţii şi responsabilităţi noi pentru Ordinul Asistenţilor Medicali

0
823

Anul 2015 se încheie cu o veste bună pentru asistenții medicali. Ei sunt beneficiarii unei noi legi de exercitare a profesiei de asistent medical, Legea nr. 278/25.11.2015 care prin cuprinsul ei, putem spune, fără să exagerăm, aliniază această profesie la standardele europene, din punct de vedere al reglementării juridice, consolidând astfel statutul asistentului medical din România.

Prin adoptarea acestei noi legi i-au fost atribuite Ordinului Asistenților Medicali noi atribuții și responsabilități, prin transferul acestora de la Ministerul Sănătății. Este dovada cea mai elocventă că Ordinul și-a demonstrat capacitatea de administrare a profesiei de asistent medical, și-a îndeplinit cu maximă responsabilitate atribuțiile conferite prin lege.

Astfel, Ordinului i-au fost încredințate următoarele activități: atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emite documentele necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană; elaborează și, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;  recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, autorizează exercitarea temporară și ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pentru cetățeni ai statelor terțe în cazul situațiilor de urgență, schimburilor de experiență, convențiilor bilaterale dintre România și aceste state;asigură schimbul de informații, prin intermediul IMI, cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali.

„Prin acest transfer de atribuții ”revoluționare”, creșterea responsabilității Ordinului Asistenților este evidentă, crescând astfel și „greutatea” instituțională în sectorul sănătății. Ne onorează încrederea Ministerului Sănătății, dar ne și obligă în aceeași măsură”, a precizat Estera Ambruș, președinte OAMGMAMR Argeș.

Pe lângă sarcinile în plus, Ordinului i-au fost deschise noi perspective de dezvoltare și afirmare. Noile reglementări aduc modificări și în organizarea Ordinului, filiale dobândind personalitate juridică, iar structurile de conducere devin mai suple, asigurându-se astfel un management mult mai eficace și eficient, dar și o transparentizare a actului decizional.

„Putem fi mândri de nivelul de dezvoltare instituțional atins, comparabil cu cel al altor organizații similare, într-un timp de ordinul deceniului, ci nu al secolului, cum s-a întâmplat în alte state, mai „dintâi europene” decât noi. În calitate de președinte, pot spune că nu voi precupeți niciun efort, alături de colegii mei, pentru a atinge excelența organizațională și profesională”, a declarat Estera Ambruș.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here