Atenţie, turişti! Cardul European de Sănătate, înlocuit de un certificat provizoriu!

0
951

Atenţie, turişti! Cardul European de Sănătate, înlocuit de un certificat provizoriu! Începând cu anul 2007, asiguraţii români ai sistemului de sănătate pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenţa medicală devenită necesară (de urgenţă) în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, adică în cursul unei călătorii turistice, profesionale sau de studii care nu durează mai mult de 6 luni.

Din păcate, din motive administrative, acest tip de card nu se mai tipăreşte, Casele de Asigurări de Sănătate eliberând acum un certificat provizoriu de înlocuire a cardului. Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

Pentru obţinerea acesteia este necesară depunerea unei cereri la sediul CAS de care aparţineţi, însoţită de adeverinţă de salariat sau cupon de pensie, ca dovadă a faptului că sunteţi asiguraţi. Deşi ar trebui ca datele despre asiguraţi să fie deja la dispoziţia CAS, din cauza faptului că acestea se actualizează doar la trei luni distanţă, se solicită o certificare în timp real a datelor referitoare la situaţia asigurării.

Cererea tipizată poate fi descărcată de pe site-ul CAS Argeş.

Asiguratul va intra in posesia certificatului într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.

Asiguratul care posedă certificatul beneficiază de serviciile medicale devenite urgente în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care se află, urmând ca apoi decontarea serviciilor să se facă între cele două sisteme de asigurare. Însă, există şi situaţii neplăcute în care adeverinţa nu este acceptată şi unitatea sanitară respectivă solicită plata pe loc a serviciilor, chiar dacă sunt acordate „la urgenţă”. În acest caz, la reîntoarcerea în ţară puteţi solicita la CAS-ul la care sunteţi asiguraţi rambursarea costului plătit în străinătate.

Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

CEASS/CIP acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS sau CIP ( nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul ( prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here