Atenție! Schimbări în traficul din Pitești!

37 de propuneri analizate în ultima ședință a Comisiei de circulație! Primăria Municipiului Pitești anunță că, în ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale, organizată miercuri, 25 mai 2022, au fost avizate, respinse sau rămase în analiză următoarele propuneri:
1. Amplasarea de indicatoare rutiere cu semnificația „Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Elena Chiriță pentru a fluidiza traficul înspre/dinspre Grădinița Castelul Fermecat.
✔️ RESPINS
2. Marcarea unei piste de biciclete pe carosabilul străzii Trivale începând din zona Bisericii Adventiste și până la Palatul Copiilor, unde se va continua cu cea existentă.
✔️ RESPINS
3. Marcarea unei piste pentru biciclete pe carosabilul străzii Teilor începând din zona barierei care limitează accesul autovehiculelor în parcul Trivale, până la strada Trivale trecând peste podul de la restaurantul Grota Rece cu prelungire până la Schit.
✔️ AVIZAT
4. Instituirea sensului unic de circulație pe aleea carosabilă care face legătura între strada Stejarului și Bulevardul 1 Decembrie 1918 printre blocurile D1 și A26, respectiv între M8 și M6a+M8a, cu circulația autovehiculelor dinspre strada Stejarului. La ieșirea în Bulevardul 1 Decembrie 1918, autovehiculele, vor vira obligatoriu la dreapta.
✔️ AVIZAT
5. Instalarea unui semafor cu buton la trecerea pentru pietoni de pe carosabilul Căii Câmpulung în apropierea intersecției cu strada Nicolae Filimon.
✔️ AVIZAT
6. Instalarea unui semafor cu buton la trecerea pentru pietoni de pe carosabilul Bulevardului Eroilor în apropierea Spitalului de Pediatrie sau transformarea acesteia într-una denivelată.
✔️ RESPINS
7. Amplasarea de indicatoare rutiere cu semnificația „Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Vasile Alecsandri în fața blocurilor 72A și 72B precum și amplasarea de stâlpișori metalici pentru a limita accesul autovehiculelor pe trotuare.
✔️ RESPINS
8. Prin adresa 22264/26.04.2022, Banca Națională a României -Agenția Argeș solicită acces auto pentru autovehiculele instituției către curtea interioară, dinspre Bulevardul Republicii, pe aleea carosabilă pe care au acces în prezent exclusiv autospecialele Secției 1 Poliție. Astfel se propune completarea plăcuței adiționale existente la indicatorul de restricție Accesul interzis, cu sintagma ”cu excepția autovehiculelor BNR”.
✔️ AVIZAT
9. Amplasarea de indicatoare rutiere cu semnificația „Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Războieni, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Nicolae Dobrin și strada Izvorului, pe partea dreaptă a direcției de mers pe coborâre.
✔️ ÎN ANALIZĂ
10. Aducerea la nivelul carosabilului a trecerii de pietoni denivelată de pe strada Nicolae Dobrin (din dreptul scărilor de la strada Constantin Dobrescu Argeș) și montarea unui semafor cu buton.
✔️ RESPINS
11. Amplasarea de indicatoare rutiere cu semnificația „Oprirea interzisă” cu plăcuță adițională pentru ridicare, pe aleea de acces a parcării din curtea interioară Fortuna, în fața blocurilor D5-D6, deoarece în această zonă parchează periodic autoturisme îngreunând traficul rutier.
✔️ AVIZAT
12. Amplasarea de indicatoare rutiere cu semnificația „Oprirea interzisă” pe aleea carosabilă din fața blocurilor 43D/43C/43B/43A, pe partea dreaptă dinspre strada Bradului către Bulevardul Libertății
✔️ AVIZAT
13. Instituirea sensului unic de circulație pe strada Banat, pe tronsonul cuprins între Aleea Nicolae Teohari și strada Războieni, cu circulație din strada Banat către strada Războieni, deoarece în această zonă nu există locuri de parcare și conducătorii auto staționează neregulamentar pe trotuar.
✔️ RESPINS
14. Amplasarea plăcuțelor adiționale la indicatoarele cu semnificația „Oprirea interzisă” pe carosabilul străzii Nicolae Dobrin, cu privire la permiterea parcării vehiculelor în zilele de sâmbătă și duminică.
✔️ RESPINS
15. Amplasarea indicatoarelor rutiere cu semnificația „Oprirea interzisă” pe strada Costache Negri, pe tronsonul cuprins între intrarea în Parcul Ștrand până la parcarea Bowling, pe partea dreaptă a direcției de mers spre Bazin și plăcuțe adiționale cu posibilitatea staționării autovehiculelor în zilele de sâmbătă și duminică.
✔️ RESPINS
16. Amplasarea de indicatoare rutiere cu semnificația „Oprirea interzisă” pe strada Ovid Densușianu, pe segmentul pe care aceasta formează două curbe apropiate, în unghiuri de 900, atât pentru asigurarea fluenței traficului cât și a vizibilității.
✔️ AVIZAT
17. Amplasarea de limitatoare de viteză pe carosabilul străzii Plopilor.
✔️ RESPINS
18. Amplasarea de stâlpișori pe axul Bulevardului Nicolae Bălcescu, pe o lungime de aproximativ 50 de metri, în zona intersecției cu aleea carosabilă de acces către „Bălcescu Rezidence”, întrucât autovehiculele care ies din parcare virează stânga pe direcția Centru călcând linia dublă continuă, cu toate că există posibilitatea întoarcerii în sensul giratoriu de la Complexul John.
✔️ AVIZAT
19. Instalarea unui semafor cu buton la trecerea pentru pietoni de pe carosabilul străzii Exercițiu în apropierea intersecției cu strada Constantin Dobrescu Argeș.
✔️ RESPINS
20. Aducerea la nivelul carosabilului a trecerii de pietoni denivelată de pe carosabilul Căii Drăgășani (din dreptul Restaurantului Capitol) și montarea la aceasta a unui semafor cu buton.
✔️ RESPINS
21. Amplasarea a două limitatoare de viteză pe carosabilul Bulevardul Libertății unul în zona RDS (bl. D1bis) și unul la magazinul Profi.
✔️ RESPINS
22. Amplasarea a trei limitatoare de viteză pe carosabilul străzii Exercițiu, unul zona Kaufland, altul la intersecția cu Constantin Dobrescu Argeș și ultimul la intersecția cu strada Doaga.
✔️ RESPINS
23. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul Căii Craiovei în dreptul parcării de la Poștă.
✔️ RESPINS
24. Amplasarea a trei limitatoare de viteză pe carosabilul Bulevardului Petrochimiștilor, unul în zona intrării dinspre A1, al doilea în zona fostei Autobaze Prundu și ultimul în dreptul magazinului Lidl.
✔️ RESPINS
25. Amplasarea a patru limitatoare de viteză pe carosabilul Bulevardul Republicii, unul la stația de autobuz de la Gară, altul la intersecția cu str. Cozia, altul la stația de autobuz de la Centrul Cultural și ultimul la intersecția cu strada Panselelor.
✔️ RESPINS
26. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul Bulevardul Frații Golești în dreptul spălătoriei auto (bl. S4).
✔️ RESPINS
27. Amplasarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Basarabia în zona stației de autobuz (bl. B39).
✔️ RESPINS
28. În adresa 26378/16.05.2022, SC IMOB TOMIL CONCEPT SRL solicită avizul comisiei de circulație pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului ”Construire locuințe P+1E și împrejmuire teren”, situat în municipiul Pitești, Dumitru Brătianu, nr. 3A, conform Certificatului de urbanism nr. 756/28.06.2021.
Astfel, accesul auto la imobile, se propune a se face printr-un drum de servitute, cu acces în strada Dumitru Brătianu, conform planurilor prezentate.
✔️ AVIZAT
29. Mutarea trecerii de pietoni de pe carosabilul străzii Războieni de la intersecția cu sens giratoriu cu strada Exercițiu, cu aproximativ 50 de metri, după stația de autobuz, în așa fel încât la ieșirea din sens, între calea inelară și trecerea pentru pietoni să încapă mai multe autovehicule.
✔️ ÎN ANALIZĂ
30. Mutarea trecerii de pietoni de pe carosabilul străzii Pătrașcu Vodă de la intersecția cu sens giratoriu cu strada Exercițiu, cu aproximativ 20 de metri, în zona intersecției cu aleea carosabilă din spatele blocului D24, în așa fel încât la ieșirea din sens, între calea inelară și trecerea pentru pietoni să încapă mai multe autovehicule.
✔️ ÎN ANALIZĂ
31. Dl. Viceprimar Mihăilescu Mihai propune crearea unui proiect pilot pentru trei trasee prin municipiul Pitești privind aplicarea de marcaje cu însemnul de bicicletă pe carosabil, lângă bordură, cu dimensiunea de 0,75 m, realizate din 50 în 50 de metri. Aceste marcaje nu vor crea obligații pentru participanții la trafic, nici pentru conducătorii de vehicule rutiere, nici pentru bicicliști, având doar rolul de a avertiza pe unde au obligația legală de a circula cu bicicletele.
Cele trei trasee propuse sunt:
1. strada Mircea Eliade – Bulevardul Nicolae Bălcescu cu bifurcație odată pe Negru Vodă și alta pe Calea Bascovului – până la Parcul Lunca Argeșului (cu trecere peste calea ferată)
2. Calea Craiovei – strada C.A. Rosetti – Târgul din Vale – Gheorghe Șincai – intrare Parc Ștrand (cu acces pe sub podul de cale ferata de la intersecția cu Râurilor).
3. Calea Drăgășani – strada Smeurei – Bulevardul Republicii – cu bifurcație odată spre strada General Constantin Cristescu – strada Trivale și alta spre strada Maternității – strada Ion Câmpineanu – până la Parcul Lunca Argeșului (cu trecere peste calea ferată).
✔️ AVIZAT
32. În adresa 27796/23.05.2022, SC Square 7 Properties SRL/SC S7 Pitești Property SRL, revine la solicitările anterioare pentru obținerea avizului comisiei de circulație pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea ”Construire complex comercial”, situat în municipiul Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 180A și 180B, cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație.
În această nouă cerere se propune ca accesul principal auto la parcarea complexului comercial înspre/dinspre Bulevardul Nicolae Bălcescu, se face prin intermediul unui sens giratoriu construit în așa fel încât nu sunt afectate locurile de parcare existente în fața blocurilor S1 și S1a.
✔️ AVIZAT
33. „Oprirea Interzisă”, în zona de acces către locurile de parcare aflate în fața blocului J10 întrucât autovehiculele care parchează, împiedică efectuarea manevrelor de intrare/ieșire către locurile de parcare existente
✔️ AVIZAT
34. În adresa 27909/23.05.2022, SC LUIGI SRL, solicită avizului comisiei de circulație pentru elaborare Plan Urbanistic de Detaliu în vederea ”Construire imobil locuințe colective S+P+2E” (cu 9 apartamente), situat în municipiul Pitești, strada Vasile Veselovschi nr. 2, cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație.
Astfel se propune ca accesul auto la proprietate să se facă din strada Vasile Veselovschi, cu o deschidere de 4,15 m.
✔️ AVIZAT
35. Prin adresa 28497/25.02.2022 SC Bomax Imobiliare SRL revine cu solicitare pentru obținerea avizului comisiei de circulație pentru un Plan Urbanistic de Detaliu în vederea ”Construire ansamblu de imobile de funcțiune de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E, amenajare și împrejmuire teren, branșamente la utilități și organizare de șantier”, amplasat în municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu nr. 28, cu privire la racordarea proiectului la rețeaua de căi de comunicație.
Solicitarea anterioară a fost respinsă la pct. 7 din ședința comisiei din data de 22.02.2022.
Modificările propuse constau în micșorarea numărului de locuri de parcare de la 199 la 168, realizarea unei legături între strada Dumitru Brătianu și drumul de acces pe latura de NE, realizarea unui acces carosabil pentru intervenția ISU pe latura de SV, repoziționarea spațiilor de parcare de-a lungul străzilor Dumitru Brătianu și Jean Constantinescu precum și faptul că nu mai propune supralărgirea străzilor Dumitru Brătianu și Jean Constantinescu acestea păstrându-se în limitele cadastrale.
✔️ AVIZAT
36. Universitatea din Pitești solicită instalarea unor indicatoare de circulație cu semnificația „Accesul interzis” cu plăcuță adițională ”Cu excepția autovehiculelor autorizate” la accesul în parcarea instituției dinspre strada Gh. Șincai.
✔️ AVIZAT
37. Montarea de separatoare de sens pe carosabilul străzii Războieni la intersecțiile cu străzile Banat, Romeo Tuță Aleea Teohari și Oituz pentru a obliga conducătorii auto să vireze la dreapta la ieșire.
✔️AVIZAT

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here