Conform ITM Argeş, asociaţiile de proprietari pot angaja în baza unui contract individual de muncă o persoană fizică sau să încheie contracte de prestări servicii cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare întreţinerii proprietăţii comune. Drept urmare, asociaţiile de proprietari nu mai au obligaţia legală de a depune la sediul ITM Argeş extras al Registrului de evidenţă a zilierilor. Astfel că, se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: agricultură; vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri.
 
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI