Asociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă lansarea sesiunii numarul 1 de cereri de proiecte pe anul 2015 pentru Măsura 421, în perioada 10.03.2015 – 23.03.2015,  care vizează proiecte de cooperare  interteritoriala intre GAL-uri si alte  grupuri/parteneriate, care functioneaza dupa principiul  LEADER, parteneriate public/private, selectate in cadrul axei 3, sau orice alte grupuri rurale organizate dupa metoda LEADER.

1. Data lansarii apelului de selectie: 10 martie 2015 (orele 10.00)

2. Data limita de depunere a proiectelor: 23  martie  2015 (orele 14)

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Masura 421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE, se va face la sediul Asociatiei GAL Gavanu Burdea, din com. Birla, sat Birla nr. 127, jud. Arges, in zilele de Luni – Vineri, in intervalul orar 10.00 – 14.00.

4. Fondul  disponibil alocat acestei sesiuni   –  2.000 euro.

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este
      de: 2.000 euro.

6. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.

7. Solicitanti eligibili:
7.1. Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 „Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animare a teritoriului”, care au incheiat contracte de finantare cu AFIR in cadrul acestei sub-masuri.
7.2. Alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 „Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animare a teritoriului”, care au incheiat contracte de finantare cu AFIR in cadrul acestei sub-masuri.

8. Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Judeţul Argeş
Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010
Fax: 0248 678 090
Email: galgavanuburdea@yahoo.com
Web: www.gal-gavanuburdea.ro

ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului şi modelele de documente aferente măsurii 421, disponibil pe site-ul Agenţiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (www.apdrp.ro). Informatiile detaliate aferente masurii 421 pot fi obtinute pe suport electronic (suport CD / DVD) sau suport tiparit de la sediul ASOCIATIEI GAL GAVANU-BURDEA. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al GAL Gavanu Burdea , disponibil la sediul Gal Gavanu Burdea.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI