Asociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă lansarea sesiunii numarul 2 de cereri de proiecte in anul 2015 pentru Măsura 322, în perioada 10.03.2015 – 23.03.2015, care vizează investiţii realizate într-una dintre localităţile: Bîrla, Buzoeşti, Căldăraru, Corbu, Costeşti, Hîrseşti, Lunca Corbului, Miroşi, Săpata, Sârbii Măgura, Stolnici, Ungheni, Tufeni.

1. Data lansării apelului de selecţie: 10.03.2015 (orele 10)

2. Data limită de depunere a proiectelor: 23.03.2015 (orele 14)

3. Beneficiari eligibili: Publici (comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare) si privati (ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta aferentă).

4. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 322 se va face la biroul Asociatiei GAL GAVANU BURDEA, din localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr 127 (parter, sala GAL), judeţul Argeş, în zilele de Luni-Vineri, in intervalul orar 10:00 –14:00.

5. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 34.506,35 Euro

6. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 11.502,11 Euro.

7. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 Euro

8. Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Judeţul Argeş
Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010
Fax: 0248 678 090
Email: galgavanuburdea@yahoo.com
Web: www.gal-gavanuburdea.ro

ATENŢIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului şi modelele de documente aferente măsurii 322, disponibil pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (www.apdrp.ro). Informatiile detaliate aferente masurii 322 pot fi obtinute pe suport electronic (suport CD / DVD) sau suport tiparit de la sediul ASOCIATIEI GAL GAVANU-BURDEA. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al GAL Gavanu Burdea , disponibil la sediul Gal Gavanu Burdea.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI