Comunicat de Presa / Apel de selectie pentru masura 111

Asociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă lansarea sesiunii numarul unu de cereri de proiecte pe anul 2014 pentru Măsura 111 ”Formare profesională, informare si consultanta”, în perioada 13.03.2014 – 13.04.2014.

1. Data lansării apelului de selecţie: 13.03.2014 (orele 10,00)

2. Data limită de depunere a proiectelor: 13.04.2014 (orele 14,00)

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 111 se va face la biroul Asociatiei GAL GAVANU BURDEA, din localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr 127 (parter, sala GAL), judeţul Argeş, în zilele de Luni-Vineri, in intervalul orar 10,00 –14,00.

4. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 47.040 Euro (conform aprobarii AM PNDR privind modificarea Planului de Dezvoltare Locala nr. 89660/17.02.2014)

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de maximum 23.520 Euro.

6. Valoarea totala a unui proiect este de maxim 400.000 Euro

7. Cerinte de conformitate si eligibilitate
Pentru proiectele de servicii care se regăsesc în obiectivele măsurii 111 din Planul de Dezvoltare Locala se va utiliza formularul cadru de Cerere de Finanțare pentru servicii (Formular E1.1LS), disponibil pe site‐ul www.apdrp.ro.

8. Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Judeţul Argeş
Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010
Fax: 0248 678 090
Email: galgavanuburdea@yahoo.com
Web: www.gal-gavanuburdea.ro

Comunicat de Presa / Apel de selectie pentru masura 322

Asociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă lansarea sesiunii numarul 2 de cereri de proiecte in anul 2014 pentru Măsura 322, în perioada 13.03.2014 – 13.04.2014,  care vizează investiții realizate într-una dintre localitățile: Bîrla, Buzoești, Căldăraru, Corbu, Costești, Hîrsești, Lunca Corbului, Miroși, Săpata, Sârbii Măgura, Stolnici, Ungheni, Tufeni.

9.  Data lansării apelului de selecţie: 13.03.2014 (orele 10)

10. Data limită de depunere a proiectelor: 13.04.2014 (orele 14)

11. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor pentru măsura 322 se va face la biroul Asociatiei GAL GAVANU BURDEA, din localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr 127 (parter, sala GAL), judeţul Argeş, în zilele de Luni-Vineri, in intervalul orar 10:00 –14:00.

12. Fondul disponibil alocat acestei sesiuni: 309.886 Euro (conform Raportului de Selectie nr. 136/11.03.2014, adresei OJPDRP Olt nr. 712/24.02.2014, aprobarii AM PNDR privind modificarea Planului de Dezvoltare Locala nr. 89660/17.02.2014)

13. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de maximum 200.000 Euro.

14. Valoarea totala a unui proiect este de maxim 400.000 Euro

15. Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
•    Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Județul Argeş
•    Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010   
•    Fax: 0248 678 090
•    Email: galgavanuburdea@yahoo.com
•    Web: www.gal-gavanuburdea.ro

ATENȚIE! Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente măsurii 322, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro). Ghidul solicitantului pentru măsura 322 și anexele la acesta sunt disponibile şi la sediul ASOCIATIEI GAL GAVANU-BURDEA. Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al GAL Gavanu Burdea , disponibil la sediul Gal Gavanu Burdea.

Comunicat de Presa / Apel de selectie pentru masura 421

Asociaţia GAL Găvanu Burdea anunţă lansarea sesiunii numarul unu de cereri de proiecte pe anul 2014 pentru Măsura 421, în perioada 13.03.2014 – 13.04.2014,  care vizează proiecte de cooperare  interteritoriala intre GAL-uri si alte  grupuri/parteneriate, care functioneaza dupa principiul  LEADER, parteneriate public/private, selectate in cadrul axei 3, sau orice alte grupuri rurale organizate dupa metoda LEADER.

1. Data lansarii apelului de selectie: 13 martie 2014 (orele 10.00)

2. Data limita de depunere a proiectelor: 13 aprilie 2014 (orele 14)

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Masura 421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE, se va face la sediul Asociatiei GAL Gavanu Burdea, din com. Birla, sat Birla nr. 127, jud. Arges, in zilele de Luni – Vineri, in intervalul orar 10.00 – 14.00.

4. Fondurile  disponibile alocate acestei sesiuni   –  10.000 euro.

5. Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de maximum: 10.000 euro.

6. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

7. Date de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
16. Asociaţia GAL Găvanu Burdea, Localitatea Bîrla, sat Bîrla, nr. 127, Județul Argeş
17. Tel.: 0752 029 000, 0752 029 010   
18. Fax: 0248 678 090
19. Email: galgavanuburdea@yahoo.com
20. Web: www.gal-gavanuburdea.ro
 

ATENTIE!
Având în vedere faptul că aceste proiecte se încadrează într-una din măsurile lansate  prin PNDR, se va folosi Ghidul solicitantului și modelele de documente aferente măsurii 421, disponibil pe site- ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( www.apdrp.ro ). Ghidul solicitantului pentru măsura 421 și anexele la acesta sunt afişate şi pe pagina de  internet a Asociaţiei GAL Găvanu Burdea, www.gal-gavanuburdea.ro, respectiv sunt disponibile, în format hârtie și format electronic, la sediile primăriilor partenere (Bîrla, Buzoești, Căldăraru, Corbu, Costești, Hîrsești, Lunca Corbului, Miroși, Săpata, Sârbii Măgura, Stolnici, Ungheni, Tufeni). Proiectele trebuie să fie conforme şi în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Locală al Asociatiei  GAL Găvanu Burdea, afişat pe site-ul www.gal-gavanuburdea.ro.

 

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI