Asistaţii sociali piteşteni vor munci la întreţinerea gazonului de pe stadionul Nicolae Dobrin. Potrivit hotărârii referitoare la măsurile pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Consiliul Local al Municipiului Pitești a aprobat Planul cuprinzând acțiunile și lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi efectuate de către persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă. Întocmit de Primarul Municipiului Pitești, acesta este fundamentat pe necesarul de lucrări specifice, comunicat de către instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

Lista privind beneficiarii de ajutor social și persoanele care urmează să efectueze orele de muncă în folosul comunității, precum și Planul cuprinzând acțiunile și lucrările de interes local sunt afișate la loc vizibil la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, vor presta orele de muncă repartizate, în cadrul acțiunilor și lucrărilor programate de Fotbal Club Argeș.

Planul de acțiuni și lucrări de interes local are ca obiectiv întreținerea bazelor sportive și de agrement ale municipiului Pitești, precum și alte acțiuni sau lucrări de interes local aprobate de primar, prestate în cadrul instituțiilor sau serviciilor publice.

Ca acțiuni și măsuri specifice întreprinse notăm :
– amenajarea și întreținerea celor 12 terenuri de tenis de câmp din Baza Sportivă și de Agrement Prundu;
– întreținerea zilnică a terenului cu gazon natural, a vestiarelor și a tribunei;
– întreținerea spațiilor verzi și a aleilor din Baza Sportivă și de Agrement.

Conform situației beneficiarilor de ajutor social apți de muncă și care au obligația să presteze ore de muncă, în luna septembrie 2019 există un număr de 62 de titulari care beneficiază de venitul minim garantat, din care 14 sunt apți de muncă. Sunt declarate inapte persoanele care prezintă un certificat de expertiză sau persoanele care au în întreținere copii sub 7 ani.

Se observă o ușoară scădere a numărului de titulari ai venitului minim garantat comparativ cu anii anteriori, când numărul de titulari la nivelul lunii septembrie a fost de 76 de titulari, din care 16 apți de muncă, în anul 2018, și 79 de titulari, din care 20 apți de muncă, în anul 2017.

Comments

comments