Arhiepiscopul Calinic: Sfânta Filoteea, darul lui Dumnezeu pentru argeșeni

Din iubirea nemăsurată a Bunului Dumnezeu, în Universul nesfârşit au răsărit frumuseţi văzute şi nevăzute. Ochiul nostru şi inima plină de iubire nu pot cuprinde darurile de preţ pe care ni le-a făcut Dumnezeu cu imperială bogăţie.

Dacă avem puterea de cuprindere şi înţelegere, vom putea descoperi cu mare uşurinţă purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în primul rând, pentru că ne-a zidit şi ne-a dat bucuria de a vedea rodirile din frumuseţea lumii văzute.

Atunci când venim pe lumea aceasta, din fiinţa părinţilor, zidiţi de Dumnezeu pe pământ, noi primim patru mari daruri:

În primul rând, darul vieţii, minunea naşterii, creşterii şi devenirii. Chiar şi învăţaţii, înainte de Iisus Hristos ne-au lăsat scris, precum Sofocle, în cartea sa, Antigona: „În lume-s multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nu-s”.

Aşadar, viaţa noastră este minunea minunilor!

În al doilea rând, după darul naşterii pe lumea aceasta, Dumnezeu ne-a dat darul de a deveni cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, prin Sfântul Botez, în numele Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

În al treilea rând, la Sfântul Botez noi primim numele unui sfânt sau al unei sfinte dacă s-a născut băiat sau fată.

În al patrulea rând, ni s-a dat un înger păzitor, potrivit poruncii lui Dumnezeu, aşa cum ni se arată în Sfânta Scriptură.

Dacă unele din fetiţele născute, au primit şi primesc nume ca: Maria, Elena, Vasilica, Ioana, Margareta, Catinca, Ruxandra, Eufrosina, Ecaterina, sau alte nume, auzim rostindu-se şi numele prea frumos de Filoteea. Acest nume se traduce: iubitoare de Dumnezeu, din grecescul, filos şi theos.

Cetatea istorică a Argeşului, din mila lui Dumnezeu, a avut darul ca să primească în vatra sa, prin anii 1396, prin osteneala evlaviosului domn al Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân, moaştele Sfintei Muceniţe Filoteea.

Din mărturiile istorice ale timpului, aflăm că o bună vreme, moaştele Sfintei Muceniţe Filoteea au stat alături de sfintele moaşte ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, în cetatea Târnovei şi apoi în cetatea Vidinului, de pe malul Dunării, cetate vecină cu Ţara Românească. Aşa se explică faptul, că azi, toate bisericile din Ţara Românească şi chiar din întreaga Românie, zugravii pictează în biserici pe cele două sfinte împreună.

Când inspiratul psalmist David a scris: „Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi”, am înţeles, Cler şi popor, că puterea lui Dumnezeu se arată efectiv, nu numai în zidirea naturii, ci şi în minunile care se săvârşesc prin moaştele sfinţilor care s-au proslăvit printr-o viaţă aleasă.

Şi noi, cei care credem în Dumnezeu, putem deveni casnicii Lui şi împreună vieţuitori cu sfinţii izvorâţi din vatra neamului românesc. Sfinţii Români străjuiesc ţara noastră ferindu-o de bântuielile vrăjmaşilor şi de alte nenorociri care ameninţă viaţa noastră de zi cu zi.

Ca şi în alte părţi ale ţării, străjuite de sfinţi, la Argeş, Sfânta Filoteea ocroteşte, prin rugăciunile sale către Dumnezeu, Ţara Românească şi spaţiul argeşean şi muscelean, dreptmăritorii creştini, cinstind cu deosebită evlavie moaştele sale făcătoare de minuni.

În cei 31 de ani de când sunt la Argeş, am văzut adânca şi delicata cinstire a Sfintei Filoteea de către argeşeni, numindu-o direct şi dulce: Sfântuliţa! Această exprimare din iubire, tălmăceşte faptul că Sfânta Filoteea, este considerată, nu numai făcătoare de minuni ci şi casnica fiecăruia dintre argeşeni, ocrotitoarea apropiată, din familia fiecărui gospodar.

La fiecare priveghere, în cele trei praznice sau hramuri ale Sfintei Filoteea, când se face procesiune cu sfintele sale moaşte: Izvorul Tămăduirii, Adormirea Maicii Domnului şi 7 decembrie a fiecărui an, creştinii din Argeş, împrejurimi, sau din ţară, fac rugăciuni într-o linişte absolută, împodobiţi cu lumânări aprinse, ca în noaptea Învierii. Suntem datori să-I mulţumim lui Dumnezeu, de alesele bucurii duhovniceşti pe care ni le-a dăruit Dumnezeu de fiecare dată.

De mare folos sufletesc mi-a fost să văd mereu, zeci şi mii de copii care sunt aduşi de părinţi să cinstească pe Sfânta Filoteea, astfel fiind considerată ocrotitoarea pruncilor, a tinerilor ca şi a noastră, a tuturora, celor de diferite vârste.

În orice necazuri care au venit asupra ţării şi mai ales asupra Argeşului, creştinii şi-au pus nădejdea în Dumnezeu şi Sfânta Filoteea. Ei sunt siguri că Sfânta Filoteea îi apără de orice primejdii, aşa cum cred românii cei evlavioşi iubitori de Dumnezeu şi sfinţii Săi.

Rugăm pe Dumnezeu, Maica Domnului şi Sfânta Filoteea ca să primească rugăciunile care sunt făcute şi de ziua hramului Sfintei Filoteea, ca să ocrotească viaţa noastră şi să ne împlinească dorul de a ne face mai buni şi curaţi în lucrările noastre de zi cu zi.

Tuturor celor care poartă numele Sfintei Filoteea şi credincioşilor care se închină la sfintele sale moaşte, pace şi bucurie în Duhul Sfânt şi să devenim toţi iubitori de Dumnezeu şi de sfinţii Săi.

Calinic Argeşeanul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.