Arhiepiscop Calinic: Albinele fac politică. Este extrem de complicat şi anevoios să te apuci de carte şi să te instruieşti, pe cât posibil, în lumea încâlcită a politicii. Chiar din vremuri apuse, să nu obosim lumea cu tot felul de date, şi până azi, şi până mâine, dacă vreţi, desigur, au existat şi vor exista acele cuvinte înţelepte rostite: câte bordeie, atâtea obiceie, sau mai modern: aceeaşi Mărie, dar cu altă pălărie!

S-ar părea, pe bună dreptate, că aceste ziceri româneşti (n-aş şti dacă alte neamuri ar avea ceva mai grăitor!) au o rădăcină adâncă, până la începuturi. Am atras atenţia – în dialogurile purtate – că este necesar să nu ne depărtăm de proverbele româneşti! Ele sunt de o bogăţie încă neştiută cu adevărat, de către noi cei de azi, care trecem uneori neatent peste profunzimea lor.

Cred că fiecare dintre noi îşi pune în gând, ca pe parcursul vieţii la care am fost chemaţi, să realizeze ceva în jurul lui, barem cât fac furnicile când îşi zidesc un muşuroi. Înţelepciunea lui Solomon ne trimite la furnică pentru a învăţa hărnicia şi la albină pentru a învăţa cum să ne sfinţim viaţa la cotele cele mai înalte.

Am citit în tinereţe, când eram elev la Seminarul Teologic din Mănăstirea Neamţ, cărţi despre albine, despre cum poţi creşte aceste minuni ale lumii. Am rămas uimit! Cred că este cea mai palpitantă istorie a acestor fiinţe unice pe faţa pământului. Albinăritul, în spaţiul nostru mioritic, este de la începuturi ca la el acasă.

Poate de aici, de la albinărit, au învăţat strămoşii noştri să-şi orânduiască toate cele ale gospodăriei şi ale vieţii, atât cele personale, cât şi cele obşteşti.

Dacă cineva ne-ar întreba cum trebuie să ne gospodărim, cred că cel mai potrivit răspuns ar fi să mergem la furnică şi, mai ales, la albină pentru a vedea ce trebuie să facem!
Dacă am avea ochi buni şi inimă mai bună decât ochii, ne-am uita cu atenţie pentru a observa modul de organizare al celebrelor arhitecte. Cum îşi construiesc ele casa – fagurele – într-o geometrie perfectă, fără să ştie matematicile şi alte tehnici.

Vom vedea cum se organizează în munca obştească. Este o adevărată republică sau monarhie, dacă vreţi! Totul decurge desăvârşit, chiar dacă albina, de la naştere şi până la moarte, are doar 60 de zile de viaţă. Stai uimit între admiraţie şi plâns! Atâta ordine desăvârşită în viaţa de doar două luni a acestei făpturi fără seamăn pe faţa pământului!
Ş-apoi, ce miere fabrică aceste uluitoare zidiri! Este de prisos s-o mai reamintim. Fiecare ştie şi simte bucuria atunci când mănâncă miere şi mestecă fagurele curat ca roua cerului.
M-am gândit mereu la modul în care elimină aceste hărnicuţe pe trântorii din familia obştească a albinelor. Când nu mai sunt de folos, tabără pe trântori, îi omoară şi-i îmbălsămează cu un strat protector de ceară sau îi scot afară ca pe nişte netrebnici care mănâncă fără să muncească.

Ce să mai spunem de unii nepoftiţi, şoricei, şopârle, urşi, gândaci şi alte jivine care ar dori să se înfrupte din munca albinelor?

Ştiţi ce păţesc urşii cărora le place mierea şi fură stupii? Am văzut un adevărat război între albinele atacate şi ursul pus pe furtişag. Răgetele ursului înţepat le încremeneau pe celelalte vieţuitoare ale pădurii.

Dacă am aşeza acum, ca paradigmă – exemplu clar şi limpede – povestea adevărată a albinelor, lângă ceea ce se numeşte azi politică în lume şi, mai ales în România, am face un pas uriaş în înţelesurile unei politici adevărate.

Ceea ce se întâmplă în lume, dar ceea ce se întâmplă mai ales în România, în privinţa politicii, trebuie să ne dea serios de gândit.

Iar când lipseşte morala sau bunul simţ, zicând de-a dreptul, putem avea o sută de partide şi o mie de platforme şi tot nu ne vor ajuta.

Mai abitir ca-n junglă!

Comments

comments