ITM Argeș, despre asociațiile de proprietari. Potrivit art.34 alin.2 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune.

Totodată, art.35 alin.1 din acelaşi act normativ prevede ca pentru activitatea de administrare care include atât activităţi de administrare tehnică, cât şi pentru activităţile de contabilitate şi casierie, asociaţiile de proprietari au următoarele variante:
– să angajeze persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, sau
să încheie contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract.

În prima situaţie, persoanele fizice pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de muncă, conform celor stabilite prin negociere directă. Potrivit art.17 alin.6 din H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007, angajarea personalului necesar asociaţiei de proprietari se face de către comitetul executiv, reprezentat de preşedinte, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

În această situaţie este evident că legea specifică care reglementează domeniul raporturilor de muncă este Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
În concluzie, angajarea de către asociaţiile de proprietari a administratorului persoană fizică şi a persoanelor fizice care au atribuţii de efectuare a curăţeniei se face numai pe bază de contract individual de muncă.

Comments

comments