În perioada 14.10.2019 – 20.11.2019 se pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020.

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, sau lemne/cărbuni/combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie.

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie. Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrică se va desfășura în cadrul centrului de colectare, de pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie:
– Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, b-dul I.C.Brătianu nr.56, parter. Activitatea de primire a cererilor se va desfăşura după următorul program: LUNI-MIERCURI 8:30-12:30 și 13:30-16:00, 8:30-12:30 și 13:30-18:00, VINERI 8:30-12:30.

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa, veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termică – S.C. TERMOCALOR CONFORT S.A., în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:
– Centrul nr.1 – Punctul Termic 907 (Locaţie: Cartierul Găvana lângă Sc.Generală Matei Basarab),
– Centrul nr.2 – Sediul S.C. TERMOCALOR CONFORT S.A. (Locaţie :Calea București, bl.U4, mezanin ) ,
– Centrul nr.3 – Punctul Termic 602 (Locație: cartierul Trivale, lângă Dispensar),
– Centrul nr.4 – Punctul Termic 802 (Locație: cartierul Craiovei, lângă Kaufland ),
– Centrul nr.5 – Punctul Termic 1006 (Locație: cartierul Prundu Petrochimiștilor, lângă piața Prundu).

Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program: LUNI-VINERI 9:00- 15:00.

Comments

comments