ANUNŢ OAGMMAMR Argeş: specializări noi pentru asistenții medicali și moașe

Conducerea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), filiala Argeș, aduce la cunoștința angajatorilor interesați faptul că au început înscrierile la programele de specializare mult așteptate de către asistenții medicali. Aceste programe sunt organizate, în baza Ordinului nr. 942/2017, de către Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Programele de specializare în vederea dobândirii de abilității profesionale sunt structurate astfel:

Programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale:
・ pentru asistenții medicali generaliști sunt organizate programe de specializare în: pediatrie, îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;
・ pentru asistenții medicali de pediatrie sunt organizate programe de specializare în: îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;
・ pentru asistentii medicali  de radiologie imagistică sunt organizate programe de specializare în: radioterapie și operator CT/operator RM;
・ pentru asistenții medicali de nutriţie şi dietetică sunt organizate programe de specializare în diabet;
・ pentru moașe sunt organizate cursuri de specializare în: neonatologie, pediatrie, bloc operator, îngrijiri paliative.

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2019-2020, se realizează până la data de 31 mai 2019 numai pe platforma www.perfmed.ro.

Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă și vor trimite numai prin intermediul platformei solicitarea pentru înscriere, scanată în format electronic, și însoțită de documentele necesare:
・ solicitarea unității sanitare în care se specifică numele și specializarea persoanelor pentru care se face solicitarea de înscriere;
・ diploma/certificat de studii pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare – în copie;
・ certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică – în copie;
・ C.I. – în copie;
・ adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea sanitară privată care face solicitarea.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare pentru obținerea de abilități profesionale găsiți pe platforma www.perfmed.ro

Președintele OAMGMAMR filiala Argeș, Estera Stămoiu, a declarat că speră ca angajatorii unităților sanitare din județul nostru să valorifice această șansă care este oferită asistenților medicali.

,,Aceste programe reprezintă rezultatele eforturilor făcute de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în ultimul an. Atât programele de dezvoltare a abilităților profesionale, cât și cele privind reconversia profesională reprezintă o oportunitate benefică și pentru angajator și pentru angajat. Aceste programe, ale căror costuri sunt susținute doar de către angajator, au ca efect creșterea calității serviciilor medicale furnizate către pacienții unităților sanitare ai căror angajatori înțeleg că investiția în capitalul uman este cea mai eficientă investiție. Accesarea unor astfel de programe, pentru asistenții medicali angajați, reprezintă o dovadă de responsabilitate majoră a acelor angajatori care urmăresc să alinieze serviciile medicale oferite celor mai înalte standarde de calitate, pe de o parte așteptate de pacienți, iar pe de altă parte competitive cu cele din țări pe care le avem ca exemplu” a mai subliniat președintele Estera Stămoiu.

Comments

comments