Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor-IMM SAM” pentru societatea SC SAM CAR SERVICE 2008 SRL

Societatea SC SAM CAR SERVICE 2008 SRL cu sediul in județul Argeş, Oraş Stefanesti, sat Enculeşti, str. VALEA, MARE-ENCULEŞTI, nr. 60B, ZONA PLOSCARU, înregistrată sub nr. J03/432/2008 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF RO 23354465 în anunță demararea proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2, aferent contractului de finanțare nr. M2-9315 din 04-05-2021.

Contractul de finanțare s-a încheiat pe o perioadă de maximum 1 an, începând cu data intrării în vigoare.

Grant = 725925 RON Cofinanțare = 108888.75 RON

Scopul proiectului este acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Obiectivele specifice și rezultatele proiectului sunt menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii, precum şi a activităţii pe o perioadă de minimum 6 luni.

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.

Date de Contact 

SC SAM CAR SERVICE 2008 SRL

Oraş Stefanesti, sat  Enculeşti, str. Str. VALEA, MARE-ENCULEŞTI, nr. 60B, ZONA PLOSCARU, judetul Argeș

Telefon 0746211200,  email: andrei.samcar@gmail.com

Comments

comments

DISTRIBUIȚI