Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor- IMM G” pentru societatea SC ATC IMPACT AUTOSERV SRL

Societatea SC ATC IMPACT AUTOSERV SRL cu sediul in județul Argeş, localitatea Calinesti, Vrăneşti , nr. 394 C înregistrată sub nr. J3/607/2015 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF RO 3441829 în anunță demararea proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2, aferent contractului de finanțare nr. M2-8769 din 04-05-2021.  

Contractul de finanțare s-a încheiat pe o perioadă de maximum 1 an, începând cu data intrării în vigoare.

Grant = 73785.3 RON Cofinanțare = 11067.795 RON

Scopul proiectului este acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Obiectivele specifice și rezultatele proiectului sunt menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii, precum şi a activităţii pe o perioadă de minimum 6 luni.

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.

Date de Contact 

SC ATC IMPACT AUTOSERV SRL

Localitatea Calinesti, Vrăneşti , nr. 394 C, judetul Argeș

Telefon 0721328078,  email: atcautoserv@gmail.com

Comments

comments

DISTRIBUIȚI