04 august 2021
Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor-IMM G” pentru societatea SC DNG TRANSEUROPE SPED SRL
Societatea SC DNG TRANSEUROPE SPED SRL cu sediul in județul Argeş, localitatea a Piteşti, str. Primăverii, nr. 13, Biroul nr.2înregistrată sub nr. J03/300/2008la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF RO23226270 în anunță demararea proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2, aferent contractului de finanțare nr. M2-11407din 29-07-2021.
Contractul de finanțare s-a încheiat pe o perioadă de maximum 1 an, începând cu data intrării în vigoare.
Grant = 81251.7RON Cofinanțare = 12187.755RON
Scopul proiectului este acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Obiectivele specifice și rezultatele proiectului sunt menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii, precum şi a activităţii pe o perioadă de minimum 6 luni.
Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de Contact
SC DNG TRANSEUROPE SPED SRL
Localitatea Piteşti, str. Primăverii, nr. 13, Biroul nr.2, judetul Argeș
Telefon0721893143,  email: office@dngtranseurope.ro

Comments

comments