Asociaţia GAL Găvanu Burdea, beneficiară a Contractului de finanţare nr. C4312011030368810 din 11.01.2012, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare rurală, Axa Leader, Sub-Măsura 431.2

vă face cunoscut faptul că în perioada 01 mai 2015 – 30 iunie 2015 vom fi mai aproape de dumneavoastră prin derularea evenimentelor de informare privind diseminarea rezultatelor implementării Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului GAL Găvanu Burdea şi respectiv Modele de bune practici – proiecte finanţate prin GAL Găvanu Burdea axa 4 LEADER.

În săptămâna 22 – 28 iunie 2015 vom prezenta Modele de bune practici – proiecte de succes finanţate prin GAL Găvanu Burdea, Axa 4 LEADER, fiind prezenţi în Comuna Săpata, judeţul Argeş – marţi 23 iunie începând cu ora 10 în sala de şedinţe a Consiliului Local, Comuna Corbu, judeţul Olt – miercuri 24 iunie începând cu ora 10 la sediul Primăriei şi Comuna Sârbii Măgura, judeţul Olt – joi 25 iunie începând cu ora 10 în Sala de şedinţe a Primăriei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 0759.039.040; 0759.039.038; 0751.110.109

Vă aşteptăm!

Comments

comments