Anunț important privind eliberarea buletinelor. Ce transmite Primăria Pitești

Anunț important privind eliberarea buletinelor. Ce transmite Primăria Pitești. „Având în vedere apariția unor probleme de ordin logistic, la nivel național, în procesul de producere a cărților de identitate, din motive neimputabile instituției noastre, începând cu data de 12.01.2021, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărților de identitate este de până la 30 zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului.

Prin excepție, dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, se poate adresa Directorului executiv sau înlocuitorului acestuia, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.

Conform art.4, alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestei stări”, transmite Primăria Pitești.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here