Începând cu data de 18.11.2015 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2016 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.

Acordarea avizului pentru anul 2016 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:

– cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziție de la sediul filialei);
– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016; se păstrează limitele aplicate şi în anul 2015, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a)10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe  care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);
– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
– numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2015 (se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
– copie a Certificatului de membru;
– copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz.

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Persoane de contact:
Andreea ROMANESCU, telefon 0348 401 082
Clelia FLOREA, telefon 0755 069 220

Activitatea de avizare se va desfășura după următorul program:

Nr. crt.    Instituție sanitară   Perioadă avizare

      
1.    Cabinete de medicină primară, cabinete medicale individual, farmacii cu circuit deschis, unități sanitare private    18.11.2015 – 20.12.2015  
2.    Spitalul Orășenesc ”Regele Carol I” Costești    23.11.2015      
3.    Spitalul Orășenesc ”Regele Carol I” Costești    23.11.2015      
4.    Spitalul Orășenesc ”Sf. Spiridon” Mioveni (inclusiv secția exterioară)    24.11.2015      
5.    Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni    24.11.2015      
6.    Spitalul de Pneumoftiziologie Cîmpulung    25.11.2015      
7.    Spitalul de Recuperare Brădet    25.11.2015      
8.    Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea    26.11.2015      
9.    CIA Pitești    26.11.2015      
10.    Penitenciar Spital Colibași    27.11.2015      
11.    Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Ștefănești    27.11.2015      
12.    Spitalul de Pediatrie Pitești    02 – 03.12.2015      
13.    Spitalul Municipal Curtea de Argeș    04 – 07.12.2015      
14.    Spitalul Municipal Cîmpulung    08 – 09.12.2015      
15.    Spitalul Județean de Urgență Pitești    10 – 16.12.2015     

OAMGMAMR filiala Argeș
Președinte, Estera AMBRUȘ

Comments

comments

DISTRIBUIȚI