ANUNŢ important de la CAS Argeş. Adeverinţa de asigurat nu mai e necesară. Cardul naţional de sănătate şi documentul rezultat prin accesarea electronică din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate sunt unicele acte care stabilesc calitatea de asigurat a unei persoane.

Legislaţia din prezent, aferentă domeniului asigurărilor sociale de sănătate din România, în speţă Ordinul 1549/201, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calităţii de asigurat, stabileşte la articolul 7 “documentele prin care se atesta calitatea de asigurat”.

Aşadar, dacă o persoană nu deţine cardul national de asigurari de sanatate (acesta nu a fost emis), documentul care certifica faptul ca este asigurat poate fi obtinut de catre furnizorul de servicii medicale, aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, prin accesarea site-ului, www.cnas.ro, sectiunea Verificare asigurat. În urma imprimarii documentului se vor acorda servicii medicale din pachetul de bază.

Casa de Asigurări de Sănătate Arges nu va emite un alt act care să susţină documentul generat din Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate, drept urmare, solicitarea furnizorilor de servicii medicale a unei dovezi suplimentare scrise (adeverinţă) este inutilă şi nefondată, iar timpul petrecut de către persoanele asigurate între cele două instituţii poate fi folosit benefic, în activităţi prioritare de îngrijire a sănătăţii.

Comments

comments