Guvernul a aprobat un proiect de lege privind instituirea unui sistem informatic specializat care va anunţa autorităţile de posibilele conflicte de interese dinainte de lansarea procedurilor de achiziţie publică.

„Proiectul de act normativ propune constituirea, în cadrul Agenției Naționale de Integritate (ANI), a unui sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Prevenție. Acesta va funcționa pe baza datelor din formularele de integritate prelucrate, potrivit legii, de SEAP, în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. Potrivit proiectului de lege, mecanismul de verificare ex ante se exercită de către ANI, prin Sistemul Prevenție și activitatea specifică a inspectorilor de integritate, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute în art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare”, a anunţat Guvernul.

Astfel, autoritățile contractante sunt obligate să completeze şi să actualizeze un formular de integritate, care face parte din documentația de atribuire, atât înainte de transmiterea spre publicare în SEAP a acesteia, cât și pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Sistemul Prevenție preia informațiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP și determină emiterea unor notificări privind potențiale conflicte de interese. Dacă, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate detectează elemente ale unui potențial conflict de interese, ei sunt obligați ca, în maximum trei zile lucrătoare de la data primirii completării Secțiunii a II-a a formularului, să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul Prevenție.

Avertismentul de integritate emis de ANI este disponibil prin intermediul SEAP autorităților contractante, precum și autorităților cu atribuții de verificare, monitorizare și control al procedurii de achiziție publică.

Comments

comments