Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” din comuna Vedea, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de tehnician IA (M), la Compartimentul Securitatea Muncii – Protecție Civilă și Situații de Urgență din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria”, Vedea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; curs de formare profesională în domeniul P.S.I., cu o durată de 80 de ore; curs de formare profesională în domeniul S.S.M. cu o durată de 80 de ore. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248/248.109, Biroul R.U.N.O.S. și pe site-ul web.

Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” din comuna Vedea, județul Argeș, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de consilier debutant la Biroul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria”, Vedea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de licență; fără vechime. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248/248.109, Biroul R.U.N.O.S. și pe site-ul web.

Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” din comuna Vedea, județul Argeș, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de analist programator ajutor, grad II, la Compartimentul de Informatică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacalaureat; 6 luni vechime în activitatea de informatică; atestat de competențe digitale/operare calculator sau similar; atestat administrator de rețea de calculatoare. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248/248.109, Biroul R.U.N.O.S. și pe site-ul web.

Comments

comments