Angajări în Piteşti! Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș angajează asistent registrator şi consilier cadastru II.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș organizează pentru ocuparea unui post vacant, repartizat pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, corespunzătoare funcţiei contractuale de de execuție de consilier cadastru, gr.II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii de specialitate: studii universitare de lungă durată cu licenţă sau absolvite cu – diplomă– specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi cadastru;
– vechime în specialitate minim 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 februarie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 21 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 27 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent registrator principal, grad I, Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Curtea de Argeş.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea drept;
– vechimea în specialitate minimum 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 februarie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 21 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 27 februarie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș din Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A, telefon 0248/218850, interior 2013.

Comments

comments