Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

În cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Administrativ:
– un post de economist, gradul II studii superioare. Condiții specifice necesare participării la concurs: diplomă de licență științe economice – contabilitate; 6 luni vechime în specialitate.

– un post de administrator, gradul I, studii medii. Condiții specifice necesare participării la concurs: diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic; 4 ani vechime în activitate.

În cadrul Compartimentului de îngrijire a Sănătății:
– un post de infirmieră, studii generale. Condițiile specifice necesare participării la concurs; curs de infirmieră; vechime minimă 6 luni în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 03 martie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 12 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
– 17 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Domneşti, din str. Al. I. Cuza nr. 99, judeţul Argeş, telefon 0745.986.829, e-mail uamsdomnesti@yahoo.com.

Comments

comments