Primăria Mioveni face publică lista de investiții propuse spre a fi realizate din bugetul adoptat pentru orașul Mioveni în acest an, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a orașului, fiind incluse obiective de investiții propuse atât de consilierii locali și de reprezentanții administrației locale, cât și de cetățeni, în cadrul dezbaterilor publice.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII

Capitolul A.
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1. Spitalul Orășenesc Mioveni
2. Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Primăverii
3. Amenajare Cămin C – Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni
4. Amenajare platforme cimitir str. Egalității
5. Amenajare vestiare scenă zona picnic Făget
6. Asfaltare str. Primăverii
7. Asfaltare Aleea Iacobeștilor, cartier Făget
8. Asfaltare Aleea Poienii
9. Consolidare versant str. Uzinei
10. Construire corp grădiniță – completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii
11. Extindere rețea alimentare gaze naturale Clucereasa
12. Extindere rețea de alimentare cu energie electrică pentru racordare consumatori casnici str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor
13. Instalații de ventilație și climatizare Grădinița Florile Soarelui
14. Instalații de ventilație și climatizare la Grădinița cu program normal Campionii
15. Înființare (extindere) sistem distribuție gaze naturale în satul Făget
16. Pod peste râul Argeșel, cartier Racovița-oraș Mioveni, între DN73D și DC 85
17. PUG+PUZ+PUD
18. Rigolă pluvială strada Cătrăbocului
19. Rigolă pluvială zona inundabilă Râul Argeșel în oraș Mioveni
20. Rigolă pluvială zona inundabilă Râul Târgului, oraș Mioveni
21. Sala sporturilor oraş Mioveni
22. Sens Giratoriu- Intersecție str. Colibași și DN73D, oraș Mioveni

Capitolul B. LUCRĂRI NOI
23. Acoperiș Tribună Stadion orășenesc Mioveni
24. Amenajare adăpost protecție civilă Catedrală Sf. Apostoli Petru și Pavel, oraș Mioveni
25. Amenajare platformă pentru persoane cu handicap Catedrală Sf. Apostoli Petru și Pavel, oraș Mioveni
26. Amenajare împrejmuire și alei cimitir cartier Clucereasa, oraș Mioveni
27. Amenajare împrejmuire și alei cimitir cartier Făget, oraș Mioveni
28. Amenajare loc de joacă strada Gării, cartier Clucereasa, oraș Mioveni
29. Amenajare loc de joacă/fitness zona bloc H36, oraș Mioveni
30. Amenajare spațiu de recreere în curtea Școala George Topârceanu, oraș Mioveni
31. Relocare loc de joacă Școala Făget, oraș Mioveni
32. Amenajare parcare interioară Școala George Topârceanu, oraș Mioveni
33. Amenajare parcare Spital orășenesc Mioveni
34. Suprafațare parcare bloc M7, oraș Mioveni
35. Modernizare parcare bloc M2B și M2C, oraș Mioveni
36. Amenajare semaforizare strada Uzinei, poarta 3 Automobile Dacia, oraș Mioveni
37. Modernizare sistem semaforizare B-dul Dacia, oraș Mioveni
38. Amenajare teren de sport, cartier Clucereasa, oraș Mioveni
39. Amenajare trasee turistice oraș Mioveni
40. Asfaltare Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița, oraș Mioveni
41. Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni
42. Asfaltare strada Aleea Poienii, tronson 2
43. Asfaltare strada Egalității (tronson I), oraș Mioveni
44. Modernizare sens giratoriu strada Uzinei, poarta 3 Automobile Dacia, oraș Mioveni
45. Amenajare rigolă carosabilă strada Mihail Sorbul, oraș Mioveni
46. Variantă ocolitoare oraș Mioveni
47. Cadastru edilitar imobiliar oraș Mioveni
48. Capelă mortuară în curtea bisericii din Colibași, oraș Mioveni
49. Execuție sistem climatizare Piața Dacia, oraș Mioveni
50. Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la imobile din patrimoniul orașului Mioveni
51. Modernizare platforme de gunoi, oraș Mioveni
52. Parc tematic stadion Gabriel Catillaz, oraș Mioveni
53. Pistă de biciclete zona Dealul Viilor, oraș Mioveni
54. Puț forat intersecție Aleea Ghe. Filipescu cu str. Colibași, oraș Mioveni
55. RK tavanul Sălii de Sport Liceul Iulia Zamfirescu, oraș Mioveni
56. Sistem supraveghere video cartier Clucereasa, oraș Mioveni
57. Sistem supraveghere video cartier Făget, oraș Mioveni
58. Alimentare cu apă Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița, oraș Mioveni
59. Extindere alimentare cu apă strada Mănești, cartier Colibași, oraș Mioveni
60. Alimentare cu apă strada Condilești, cartier Colibași, oraș Mioveni
61. Extindere alimentare cu apă Făget, zona Picnic, oraș Mioveni
62. Extindere rețea alimentare cu apă strada Dinicu Golescu, cartier Colibași, oraș Mioveni
63. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Mihail Sorbul, oraș Mioveni
64. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Nicolae Titulescu, oraș Mioveni
65. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Stejarului, oraș Mioveni
66. Îmbunătățire parametri distribuție apă potabilă cartier Colibași, strada Valea Neagră, oraș Mioveni
67. Construire rețea apă potabilă pe tronsonul B-dul Dacia – strada Dinicu Golescu-stadion Colibași, oraș Mioveni
68. Sectorizare rețea de alimentare cu apă oraș Mioveni
69. Îmbunătățire parametri de preluare ape pluviale în zona CKD, strada Ing. Vasile Costescu, oraș Mioveni
70. Îmbunătățire parametri de preluare ape pluviale în zona Omsan, strada Automobiliștilor, oraș Mioveni
71. Colectare ape pluviale-zona intersecție strada Dealul Viilor cu strada Perilor, oraș Mioveni
72. Regularizare ape pluviale strada General Lăcătușu, cartier Racovița, oraș Mioveni
73. Extindere rețea canalizare menajeră strada Dinicu Golescu, cartier Colibași, oraș Mioveni
74. Extindere rețea de canalizare menajeră cartier Clucereasa , oraș Mioveni
75. Extindere rețea de canalizare menajeră Făget, zona Picnic, oraș Mioveni
76. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Munteniei, oraș Mioveni
77. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Perilor, oraș Mioveni
78. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Piscul Ilinii, oraș Mioveni
79. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Prunilor, oraș Mioveni
80. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Mănești, cartier Colibași, oraș Mioveni
81. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Pascal Unguran, oraș Mioveni
82. Extindere rețea de canalizare menajeră strada Dealul Viilor (tronson 2), oraș Mioveni
83. Canalizare menajeră Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița, oraș Mioveni
84. Alimentare cu gaze naturale clădire CT2, oraș Mioveni
85. Extindere rețea distribuție gaze naturale B-dul Dacia, cartier Colibași (zona cimitir), oraș Mioveni
86. Extindere rețea alimentare cu gaze naturale strada Sold. Nicolae Ungureanu, oraș Mioveni
87. Extindere rețea gaze naturale str. Argeșelului, oraș Mioveni
88. Extindere rețea gaze naturale str. Dinicu Golescu (tronson II)
89. Extindere rețea gaze naturale str. Dumitrașcu Brătianu, oraș Mioveni
90. Extindere rețea gaze naturale str. Nicolae Racoviceanu, oraș Mioveni
91. Extindere rețea gaze naturale str. Perilor, oraș Mioveni
92. Extindere rețea gaze naturale str. Prunilor, oraș Mioveni
93. Extindere rețea gaze naturale str. Egalității, oraș Mioveni
94. Extindere rețea gaze naturale str. Mănești, oraș Mioveni
95. Extindere rețea gaze naturale str. Râurilor, oraș Mioveni
96. Extindere rețea gaze naturale str. Dealul Bisericii, oraș Mioveni
97. Extindere rețea gaze naturale str. Dealul lui Dună, oraș Mioveni
98. Iluminat public parcare Spital orășenesc Mioveni
99. Lucrări de alimentare cu energie electrică Cămin B și C- Liceul Tehnologic Construcții de Mașini, oraș Mioveni
100. Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Părăști, oraș Mioveni
101. Alimentare cu energie electrică iluminat public Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița, oraș Mioveni
102. Cofinanțare extindere rețea de alimentare cu energie electrică pentru racordare consumatori casnici strada Preot Constantin Lupașcu, oraș Mioveni
103. Execuție instalație electrică (inclusiv modernizare tablou electric), pentru alimentare echipamente instalate periodic în Centrul Civic, oraș Mioveni
104. Extindere rețea de alimentare cu energie electrică pentru racordare consumatori casnici Calea Boteni, oraș Mioveni
105. Extindere rețea de joasă tensiune pentru consumul casnic și iluminat public strada Stadionului, cartier Făget, oraș Mioveni
106. Extindere rețea de joasă tensiune pentru consumul casnic și iluminat public strada Uzinei, oraș Mioveni

Capitolul C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
107. Studii și proiecte
108. Achiziție teren, oraș Mioveni
109. Centrală termică apartament M6, oraș Mioveni
110 . Centrală termică apartament N2, oraș Mioveni
111. Centrală termică apartament P22, oraș Mioveni
112. Centrală termică apartament T2A, oraș Mioveni
113. Centrală termică la Bloc B Grup Școlar, oraș Mioveni
114. Centrală termică la Grădinița Campionii, oraș Mioveni
115. Dotări punct de comandă Protecție Civilă Mioveni
116. Echipamente medicale Spital Orășenesc Mioveni
117. Panou publicitar LED
118. Paturi pentru Spitalul orășenesc Mioveni
119. Platforme subterane pentru colectare selectivă a deșeurilor menajere, oraș Mioveni
120. Sistem de digitalizare Spital orășenesc Mioveni.

Comments

comments