Tema sesiunii de asistenţă online, din data de 8 februarie 2017, va fi TRECEREA DE LA IMPOZITUL PE PROFIT LA IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR ÎN ANUL 2017. Consultațiile vor fi disponibile live, pe Facebook.

Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevãzute la art. 47 din Codul fiscal sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pânã la data de 25 februarie 2017 inclusiv.

O microîntreprindere este o persoanã juridicã românã care îndeplinește cumulativ urmãtoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) a realizat venituri, altele decât cele obținute din desfãșurarea activitãților, prevãzute la art. 48 alin. (6) din Codul fiscal;
b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanțã și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
c) a realizat venituri care nu au depãșit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitãțile administrativ-teritoriale;
e) nu se aflã în dizolvare, urmatã de lichidare, înregistratã în registrul comerțului sau la instanțele judecãtorești, potrivit legii.

„€Dacă doriți mai multe informații despre tema propusă, vă așteptăm miercuri, 8 februarie 2017, începând cu ora 09:00, la sesiunea de îndrumare și asistență care se va desfășura pe această pagină Facebook” este mesajul conducerii ANAF.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI