Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1613/28.06.2018 publicat în M.O. nr. 545/29.06.2018 se aprobă Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale.

Astfel, începând cu 1 iulie 2018 contribuabilii care achitau obligaţiile fiscale în cele două conturi unice 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” vor plăti impozitele, contribuţiile, taxele şi alte obligaţii fiscale într-un singur cont unic, prin utilizarea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

Obligaţiile fiscale datorate de contribuabili se plătesc în noul cont unic de disponibil 55.03 ”抓ume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”・ deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, cu excepţiile referitoare la: înlesniri la plată, obligaţii fiscale plătite de contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa. Sumele astfel distribuite se distribuie apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:
a) pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;
b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;
c) pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute mai sus.
ci)
Excepţie: impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

Eventualele plăţi efectuate începând cu data de 1 iulie 2018 în conturile unice 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, se vor redirecţiona până la data de 30 septembrie 2018 de către unităţile de Trezorerie a Statului în contul unic 55.03 ”抓ume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”・.

După această dată, eventualele plăţi efectuate de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 şi 55.02 se vor returna plătitorilor.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI