ANAF măreste cuantumul minim al datoriilor la buget care se vor publica pe www.anaf.ro în data de 30 aprilie 2016, astfel:

* 100.000 lei, în cazul marilor contribuabili;
* 50.000 lei, în cazul contribuabililor mijlocii;
* 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv persoanele fizice care au obligaţii fiscale restante aferente activităţilor economice desfăşurate independent sau profesiilor libere;
* 1.500 lei, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele din categoria anterioară.

În perioada imediat următoare, contribuabilii ale căror restante fiscale înregistrate trebuie publicate vor primi notificări continând cuantumul datoriilor, pentru a avea posibilitatea stingerii acestora sau clarificării situatiei fiscale.

În procesul de analiză a oportunitătii modificării prevederilor OPANAF nr. 558/2016 au fost luate în considerare atât scopul de a preveni şi reduce arieratele la bugetul general consolidat, cât si costurile necesare notificării, astfel încât se impune modificarea plafoanelor obligaţiilor fiscale restante, care se vor publica pe pagina de internet www.anaf.ro.

Obligatia de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante este prevăzută de art. 162 din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015. Cuantumurile de la care obligaţiile fiscale restante fac obiectul publicării pe pagina de internet a ANAF si Procedura de publicare a listelor debitorilor şi cuantumul obligaţii fiscale restante înregistrate au fost aprobate prin OPANAF.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003” la următoarele adrese:

·        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI