Formularul 204 ”Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” se depune până la data de 15 aprilie 2021

Prin  Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr. 470 din 30 martie 2021, publicat  în  Monitorul Oficial nr. 336 din 2 aprilie 2021 a fost aprobat modelul și conținutul formularului 204 ”Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

– activităţi independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

– drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

– activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

– piscicultură pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

– silvicultură pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

– activităţi agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit;

Declaraţia nu se depune în următoarele cazuri:

– în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabilii care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;

– în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

În anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei este 15 aprilie 2021, inclusiv.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, astfel:

→ în format hârtie, direct la registratura organului fiscal;

→ prin poştă, cu confirmare de primire;

→ prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Temei legal: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelulului și conținutului formularului 204 ”Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

Comments

comments