Potrivit  programului de guvernare, unul dintre obiectivele Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, astfel Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a analizat oportunitatea eliminarii formularului (088) ”Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitătii de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni din sfera TVA” si a decis renuntarea la  acesta.

Din analiza procedurilor referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA s-a constatat că, pe de o parte, contribuabilii furnizează o serie de informatii organelor fiscale prin formularele existente, respectiv: 010, 098 si 099 şi că, pe de altă parte, ANAF detine deja sau poate obtine prin schimbul de date cu alte instituţii o serie de alte informatii care pot fi utilizate în evaluarea intentiei si capacitătii de a desfăsura activităti economice.

Astfel, ANAF are în baza de date informatii cu privire la istoricul si comportamentul fiscal ale contribuabililor persoane juridice şi cu privire la istoricul fiscal al persoanelor fizice care sunt administratori sau actionari/asociati, cum ar fi societătile în care au fost sau mai sunt participanti, situaţia acestora, cazierul fiscal.
În aceste conditii, procedura privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA, aprobată prin OPANAF nr.2393/2016, urmează să fie actualizată în acest sens, adică pentru a fi utilizate informatiile detinute sau obtinute de ANAF de la alte entităti. De asemenea, vor fi modificate în mod corespunzător aplicaţiile informatice folosite în procedura de evaluare.

Pentru a evita blocarea activităţii de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabililor şi asigurarea continuităţii activităţii economice a acestora, intrarea în vigoare a ordinului de abrogare a formularului 088 este 1 februarie 2017, până la această dată urmând să fie actualizată noua procedură, precum şi aplicaţiile informatice.

Comments

comments