ANAF anunţă: începând cu veniturile lunii ianuarie 2020, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate. Prin Legea nr. 263/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1054/30.12.2019, au fost aduse modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul abrogarii prevederilor speciale de stabilire a contribuţiilor sociale (CAS şi CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, sub nivelul unui salariu minim brut pe ţară.

Aceste prevederi stabileau faptul că, în aceste situaţii, contribuţiile sociale obligatorii se calculează la salariul minim brut pe ţară.

Astfel, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020, pentru veniturile realizate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, contribuţiile sociale obligatorii (CAS şi CASS) se calculează asupra câştigurilor brute din salarii efectiv realizate.

Comments

comments