ANAF anunţă. Cum se face repartizarea dividendelor în cursul exerciţiului financiar

Prin Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei – M.O. nr. 595/12.07.2018 – au fost reglementate unele aspecte referitoare la repartizarea dividendelor în cursul exerciţiului financiar.

Astfel:
・ a fost reglementată opţiunea de repartizare trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi (la dividende), proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate, din care se scad orice pierderi reportate.
・ în acest sens, persoanele juridice au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare aprobate de adunarea generală, care vor fi supuse auditului sau verificării de către cenzori, după caz.
・ dividendele care se distribuie asociaţilor opţional trimestrial se pot plăti în mod opţional trimestrial.
・ regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar are loc anual, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

Prevederile legale de mai sus au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.