Miercuri, 23 septembrie, va avea loc o nouă sesiune de asistență și îndrumare online, între 09.00-16.30, pe pagină de Facebook a ANAF:  https://www.facebook.com/…ANAF/14022396…

Tema: “Modalități de stingere a obligațiilor fiscale: prin plată sau compensare”

Plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, către organele fiscale, se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată, într-un cont unic.

Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget.

Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu.

“Specialiștii noștri de la Direcția Generală de Servicii pentru Contribuabili vă stau astăzi alături, până la 16.30, pentru a vă oferi asistență în ceea ce privește tema acestei sesiuni. 

Precizările pe care vă rugăm să le aveți în vedere sunt următoarele:

1. Întrebările trebuie să vizeze exclusiv tematica acestei sesiuni și vor fi adresate sub forma comentariilor la această postare. Întrebările legate de alte teme nu vor fi analizate.

2. Înainte de a posta întrebarea dumneavoastră, asigurați-vă că ați parcurs cu atenție întrebările și răspunsurile primite de celelalte persoane, astfel încât să evităm repetarea acelorași întrebări.

3. În funcţie de numărul întrebărilor adresate până în ora 16.30 şi de complexitatea acestora, răspunsul va fi comunicat pe loc sau ulterior, într-un timp cât mai scurt.

Orice LIKE sau SHARE la această postare va ajuta persoanele interesate să beneficieze de sprijinul colegilor noștri de la Direcția Generală de Servicii pentru Contribuabili.

Vă așteptăm! Serviciul de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media”

Comments

comments