Amenzile uriașe nu-i sperie pe patronii din Argeș! Munca la negru continuă. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeş a efectuat un număr de 151 de controale în luna mai. Astfel, la 14 angajatori au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 27 de persoane. Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 500.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:
– comerț, confecții, prelucrare lemn, service auto
– alimentație publică, transport; spalatorii auto
– construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 131 de controale. Au fost aplicate un număr de 11 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 57.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, alimentație publică, exploatare forestiera, instalatii electrice, spalatorii auto; construcţii, protecție și pază, transport, confectii textile, distributie marfuri.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Comments

comments