ATENȚIE! Proprietarii de terenuri și agricultorii care incendiază miriştile şi resturile vegetale de pe terenurile arabile, precum şi vegetaţia pajiştilor sau a altor zone din apropierea drumurilor sau a oricăror artere rutiere, vor fi amendaţi de către inspectorii ISU sau ai primăriei. Fumul poate afecta vizibilitatea pe drumuri provocând accidente rutiere, iar prin nerespectarea normelor de siguranță, focul poate scăpa de sub control și afecta bunuri materiale și imobile.

Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără înștiințarea și avizul autorităţilor competente, respectiv Agenția pentru Protecţia Mediului, I.S.U. și Primărie constituie contravenţie (în conformitate cu prevederilor O.U.G. 195/2005) şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei (pentru persoane fizice) şi de la 25.000 lei la 50.000 lei (pentru persoane juridice), iar nerespectarea normelor de siguranță vă aduc o altă amendă, de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetaţie uscată și mirişti poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

Comments

comments