Ajutoare pentru persoanele dezavantajate, program cu finanțare europeană. Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă.

Acestea vor fi acordate:

a) familiilor in saracie severa, care beneficiaza de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat sau ale caror venituri lunare si bunuri, conform declaratiilor de venit pe propria raspundere, s-ar incadra in limitele stabilite prin Legea 416/2001;

b) familiilor cu copii care beneficiaza de Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei sau ale caror venituri lunare pe membru de familie, conform declaratiilor de venit pe propria raspundere, sunt sub pragul minim stabilit prin aceasta lege;

c) persoanelor/familiilor aflate temporar in situatii critice de viata (victime ale calamitatilor, ale violentei domestice, persoane dependente etc.) si care se afla in situatii deosebite de vulnerabilitate.

Pachetele cu produse alimentare și de igienă vor fi distribuite la nivel local de către primariile din intreaga tara. În prezent, acestea pregatesc proiectele, după care vor derula procedurile de achizitie publica a acestor produse. Începand cu luna decembrie a.c., pachetele cu ajutoare ar putea ajunge la persoanele dezavantajate:

Alocarea financiară pentru acest Program Operațional este de 518.838.876 euro, din care 441.013.044 euro, respectiv 85%, reprezintă contribuția din partea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), diferența de 15% reprezentând cofinanțarea națională.

Operațiunile prevăzute în program, precum și alocarea financiară totală pentru fiecare operațiune, sunt:

・ Distribuția de ajutoare alimentare (lipsa alimentelor de bază) – 409.496.933 euro
・ Distribuția de materiale școlare (lipsa materialelor școlare) – 27.000.000 euro
・ Distribuția trusourilor pentru nou-născuți –€ 12.000.000 euro
・ Distribuția articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte etc. pentru persoanele fără adăpost –€ 6.000.000 euro
・ Distribuția produselor de igienă – 38.400.000 euro
・ Asistență tehnică –€ 25.941.943 euro

Comments

comments