Rectificare bugetară pe 2015

1)Creștere salarii medici (CNAS) +360 MIL lei

2)Ajutor Minimis pt IMM-uri +93 MIL lei

3)Titluri executorii plătite în avans (restanțe 2015 & 2016) +1,2 MLD lei

4)CFR +120 MIL lei

5)Agricultură +750 MIL lei

o+300 MIL pt. ajutor secetă;

o+100 MIL pt. motorină;

o+370 MIL – cofinanțări UE

6)Autorități locale

o+1 MLD lei pt. echilibrare bugete locale

o+500 MIL lei pt. drumuri județene și comunale

7)MDRAP +1 MLD lei pt. PNDL

8) Plafon Trezorerie +700 MIL lei

9) Educație +270 MIL lei (Finanțare Învățământ Superior și Burse)

10) MApN +500 MIL lei

11) MAI +270 MIL lei / SRI +140 MIL lei / STS +65 MIL lei

12) MAE +130 MIL lei

13) Administrație Prezidențială & Parlament

14) Culte +50 MIL lei

15) Fonduri Europene (MFE) +750 MIL lei

16) Justiție +250 MIL lei

DEFICIT: 1,86% din PIB (13 MLD)

1.SCADE IMPOZITUL PE DIVIDENDE

Reducerea cotei de impozitare de la 16% la 5%, începând cu data 1 ianuarie 2016, aplicabilă dividendelor distribuite persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendelor obținute, din România, de persoane nerezidente.

2.MICROÎNTREPRINDERI

Majorarea plafonului de încadrare în categoria de ”microîntreprindere”, de la 65.000 euro la 100.000 euro.

Introducerea unui sistem de cote de impozitare diferențiate în funcție de numărul de salariați, între 1% și 3%, în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile, cu și fără salariați, după cum urmează:

a)1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;

b)2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c)3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

3.SCADE TVA LA APĂ DE LA 1 IANUARIE 2016

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 se va implementa cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură.

România a emis pentru prima dată obligaţiuni în euro pe piaţa externă de capital cu maturitatea de 20 de ani și a contractat cea mai mare sumă de pe piețele internaționale de capital printr-o singură emisiune de euroobligațiuni

Suma contractată: 2 miliarde euro, în 2 tranșe

1,25 miliarde euro pe 10 ani

750 milioane euro pe 20 ani

Emisiune suprasubscrisă: ordinele de subscriere au fost de peste 5,5 miliarde euro

Cele mai reduse costuri:

Cel mai redus nivel al randamentului, 2,84%, și al cuponului 2,75%, înregistrat vreodată prin emiterea de euroobligațiuni în euro pe 10 ani

Randament 3,93%, cu un cupon aferent de 3,875%, pentru tranșa cu scadența la 20 ani

România și-a asigurat întregul necesar de finanțare de pe piețele externe pentru 2015, suma de 2 miliarde euro fiind prevăzută în planurile de finanțare de la începutul anului

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI