AEP îndeamnă cetăţenii să se implice în alegeri ca experți electorali. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buică, lansează un apel către cetățenii români interesați să se implice în alegerile prezidențiale din acest an, recomandându-le să se alăture echipei AEP în calitate de experți electorali.

„€Odată intrați în Corpul experților electorali, cetățenii au șansa de a participa la tragerile la sorți pentru toate alegerile și, din poziția lor de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau de locțiitori ai acestora, au posibilitatea de a contribui nemijlocit la derularea unor procese electorale corecte și transparente” a afirmat președintele Autorității.

Până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019, AEP va desemna, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019.

Exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia prezintă și avantaje pecuniare. Astfel, în perioada funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora vor primi pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei (pentru maximum 5 zile în primul tur și 3 zile în turul al doilea).

Persoanele interesate să acceadă în Corpul experților electorali pot trimite cereri de admitere, însoțite de copii ale actelor de identitate și copii ale documentelor care atestă studiile, la adresa de e-mail expert@roaep.ro sau la structurile teritoriale ale AEP.

Cei care nu mai doresc să facă parte din Corpul experților electorali trebuie să solicite în scris Autorității Electorale Permanente retragerea din Corpul experților electorali, în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale, printr-o cerere însoțită de copia actului de identitate.
Facem mențiunea că, în cazul alegerilor prezidențiale din acest an, perioada electorală începe în data de 28 august 2019.

Persoanele care, din motive întemeiate, nu pot îndeplini funcția de președinte al biroului electoral al unei secții de votare sau de locțiitor al acestuia la acest scrutin, trebuie să solicite în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din Corpul experților electorali pe durata alegerilor, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.

Cererile de suspendare și de retragere trebuie semnate olograf și transmise prin e-mail la adresele structurilor teritoriale ale AEP sau depuse la sediul acestora.

Modelele cererilor de admitere, suspendare și retragere din Corpul experților electorali se regăsesc la adresa https://www.registrulelectoral.ro/sectiunea_publica.

Datele de contact ale structurilor teritoriale ale AEP se regăsesc la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/filiale.

Mai multe informații privind Corpul experților electoral se regăsesc pe site-ul www.roaep.ro la adresa http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/.

Comments

comments