Admitere la instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei: sute de locuri disponibile

1,166 views

Pentru anul de învăţământ 2017-2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri pentru admitere la instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc necesarul Ministerului Afacerilor Interne sesiunea 2017, după cum urmează:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
115 locuri alocate la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă ,,Drept” – programul de studii universitare de licenţă ,,Drept” astfel: 85 IGPR, 10 IGPF, 5 IGI, 5 IGJR, 5 SPP, 5 MApN.
50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” astfel:
2 locuri pentru romi;
2 locuri pentru maghiari;
2 locuri pentru alte minorităţi
1 loc alocat IGAv..

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:

180 locuri  astfel:
174 locuri alocate I.G.J.R. din care – 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
6 locuri alocate S.P.P.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri astfel: 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” – Boldeşti  astfel: 3 locuri, maistru militar auto.

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 77 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
2 locuri –€ Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
1 locuri –€ Managementul organizaţiei – Auto;
3 locuri –€ Managementul sistemelor de comunicaţii militare – Comunicaţii şi informatică;
12 locuri – Managementul economico-financiar –€ Finanţe contabilitate;
4 locuri –€ Administraţie publică – Intendenţă;

Academia Tehnică Militară Bucureşti –  38 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
2 locuri –€ Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
5 locuri –€ Materiale energetice şi apărare CBRN;
4 locuri –€ Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
4 locuri –€ Blindate, automobile şi tractoare;
2 locuri –€ Construcţii şi fortificaţii;
2 locuri –€ Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodeozică
5 locuri –€ Echipamente şi sisteme electronice militare;
3 locuri –€ Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
5 locuri –€ Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
4 locuri –€ Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;

Institutul Medico-Militar –€ 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală”
Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic – 12 locuri alocate M.A.I. (IGAV), 10 locuri specialitatea ,,Management în aviaţie – aviaţie piloţi” 2 locuri specialitatea  ,,Managementul traficului aerian – Control trafic aerian”.

Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 12 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
2 locuri –€ Armament şi instalaţii de lansare;
2 locuri –€ Auto;
1 locuri –€ Geniu;
1 locuri –€ Construcţii;
2 locuri –€ Tehnică de comunicaţii;
2 locuri –€ Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
4 locuri –€ Intendenţă;

CRITERII DE RECRUTARE  PENTRU OFIŢERI, MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale  Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) precum şi  în cele ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri M.A.I.  –・curs de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00;
să fie declaraţi ,,apt”・din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

Cererile de înscriere/participare la sesiunea de admitere 2017 se depun de candidaţi pentru locurile MAI la unităţile de recrutare până la următoarele date limită:
a)  26 mai – pentru instituțiile de învățământ superior (ale MAI, MApN și Serviciului Român de Informații, denumit în continuare SRI) și școlile postliceale ale MApN;
b)  21 iulie – pentru școlile postliceale ale MAI.

Data limită de depunerea dosarelor este de 16 iunie 2017 pentru instituțiile de învățământ superior (ale MAI, MApN și Serviciului Român de Informații, denumit în continuare SRI) și școlile postliceale ale MApN şi 11 august 2017 pentru școlile postliceale ale MAI .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş din municipiul Piteşti, Aleea  Negoiul nr. 2, Serviciul Resurse Umane 0248/211505, 0248/211502 interior 24531 / 24500.

Comments

comments