Vineri, 11 decembrie Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea a organizat conferința de închidere a proiectului Watman – sistemul informațional pentru pentru managementul integrat al apelor.

Beneficiile directe ale proiectului WATMAN la nivelul bazinului hidrografic Argeș – Vedea sunt: optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente aflate în administrarea Administrația Bazinale de Apă Argeș-Vedea; informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care  vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră; monitorizarea de la distanță, 24 din 24 de ore și în timp real, a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice; retehnologizarea mijloacelor de intervenție: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”; integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea prin proiectul WATMAN  au fost realizate: un centru de coordonare; 7 stații de monitorizare zonale de nivel (la fiecare subunitate); 21 de stații automatizate cu senzori de monitorizare a barajelor; 15 stații automatizate cu instrumente de măsură a precipitațiilor lichide și solide și afluenților; 5 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor la folosințele de apă; 13 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea debitelor pe derivații; 3 stații automatizate cu senzori pentru monitorizarea calității apei; 2 centre de intervenție rapidă în cazul situațiilor de urgență. Valoarea totală a produselor, serviciilor și lucrărilor la nivel național este de 275.647.972 lei, fără TVA, din care valoarea părții de proiect ce s-a implementat în zona de administrare a ABA Argeș – Vedea este de 45.541.663 lei.

Sistemului informațional pentru managementul integrat al apelor permite monitorizarea permanentă, on line, a datelor de gospodărire a apelor, necesare exploatării în siguranță a lucrărilor hidrotehnice și pentru protejarea împotriva inundațiilor. La barajele aflate în administrare au fost montate stațiile automatizate care vor prelua datele de gospodarire a apelor (cota în acumulare, volumul stocat, volumul de atenuare disponibil, imagini amonte și aval, imagine de pe mira hidrometrică, etc.). Stațiile automatizate de pe cursurile de apă vor măsura volumul precipitațiilor solide sau lichide și vor transmite datele on line. Astfel va crește precizia prognozelor hidrologice, iar comunicarea cu administrațiile publice locale, privind apărarea împotriva inundațiilor, se va putea realiza în timp util intervențiilor. 

Cele doua centre de intervenție rapidă (Ștefănești jud. Argeș și Mihăilești jud. Giurgiu) sunt dotate cu utilaje necesare intervențiilor în cazul apelor mari sau poluărilor. Au fost realizate dotări precum, 1600 m diguri gonflabile, 3 mașini de umplut saci cu nisip, palplanșe metalice, dispozitiv de bătut palplanșe prin vibrare, tractor cu remorcă, sisteme de iluminat, un laborator mobil, o  barca cu motor și altele.
                                           

Comments

comments