A fost stabilită noua valoare a punctului de pensie Cu cât cresc pensia socială minimă și indemnizația de însoțitor

0
319

A fost stabilită noua valoare a punctului de pensie Cu cât cresc pensia socială minimă și indemnizația de însoțitor. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGES aduce la cunostinta beneficiarilor sistemului public de pensii, urmatoarele modificări la sistemul public de pensii:

Incepând cu data de 1 septembrie 2020, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii așa cum a fost modificat prin art.42 din O.U.G. nr. 135/2020, valoarea punctului de pensie este de 1.442 lei.

Incepând cu data de 1 septembrie 2020, conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr.135/2020, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei.

Incepând cu data de 1 septembrie 2020, potrivit dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul indemnizației de însoțitor se stabilește la 1.154 lei (reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie).

Potrivit dispozițiilor art. 170 alin. (3^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din legea menționată se menține la 1,41 pentru anul 2020, așa cum a fost prevăzut la art. 17 din Legea nr. 6/2020.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/2006, republicată, cuantumul indemnizației reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (4) din lege, indemnizația se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.a

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here