Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a lansat apelul de proiecte de tip competitiv „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”.

Finanțarea de 64,94 milioane euro va sprijini dezvoltarea sistemului de servicii sociale bazate pe comunitate. Scopul este prevenirea instituționalizării și reducerea numărului adulților cu dizabilități din instituțiile rezidențiale.

Sunt finanțate servicii sociale de tip locuință protejată, centre de zi, servicii ale echipelor mobile de îngrijire la domiciliu, servicii de consiliere socială și juridică.

Pot depune proiecte autoritățile publice centrale şi locale cu responsabilități în domeniu și furnizorii de servicii sociale, în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu entități relevante.

Proiectele se depun în MySMIS până în 14 decembrie 2018.

Comments

comments