Potrivit legii, familiile cu venituri reduse care au de susţinut la şcoală copii până în 18 ani sunt ajutate lunar cu anumite sume de bani, condiţiile fiind ca elevii în cauză să frecventeze cu adevărat şcoala şi să ia note bune. Numai că, în multe cazuri, elevii argeşeni ce provin din familii nevoiaşe chiulesc pe rupte, motiv pentru care Inspectoratul Şcolar Judeţean a decis să le taie alocaţia de sprijin. De la începutul anului şcolar 2012-2013, doar pe primul semestru al acestuia, IŞJ Argeş a retras banii de susţinere la 491 elevi care au înregistrat circa 5.000 de absenţe, peste 10 pe cap de elev, aşa după cum cere legea. Dintre aceştia, 253 de elevi au pierdut total susţinerea statului, iar la restul de 238 le-a fost redusă suma alocată.
În mod normal, legea prevede ca familiile cu venituri de până la 370 lei/persoană să beneficieze de un ajutor financiar suplimentar constând într-o alocaţie pentru susţinerea familiei cu condiţia frecventării unei forme de învăţământ organizate, fără absenţe şi cu note de peste 8. Sumele se situează între 25 şi  180 de lei lunar, în funcţie de venitul mediu pe cap de membru al familiei, felul acesteia (cu un singur părinte susţinător sau doi) şi numărul de copii aflaţi în întreţinere, între 1 şi 4 sau peste.
Potrivit Legii 277/2010, alocaţia se acordă lunar, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere înregistrate la primăria de domiciliu, însoţite de actele doveditoare ale venitului. În cazul în care şcoala raportează absenţe ale copilului sau scăderea notelor, acesta îşi pierde alocaţia.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI