La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA -înfiinţată la sfîrşitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relaţii Publice (DRP). Începînd cu 20 februarie 2007, denumirea structurii este Direcţia informare şi relaţii publice.

30 octombrie este privit de specialiştii militari în informare şi relaţii publice din Armata României nu numai ca un moment de bilanţ al performanţelor obţinute, cît mai ales ca o configurare a potenţialului şi a direcţiilor actuale de acţiune.

Domeniul de responsabilitate al DIRP constă în organizarea şi conducerea activităţii de informare şi relaţii publice (Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.346/2006 , privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, cap.1, art.5, al.1, pct. n). Direcţia informare şi relaţii publice este structura specializată în conducerea, organizarea şi gestionarea domeniului informării şi relaţiilor publice în Ministerul Apărării Naţionale în timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

Structura militară de relaţii publice a fost şi rămâne un reper în domeniul comunicării instituţionale, graţie seriozităţii, profesionalismului şi capacităţii de adaptare permanentă la cerinţele societăţii informaţionale.

Comments

comments