Pentru a veni în întâmpinarea necesităţii permanente de îmbunătăţire a informării şi îndrumării contribuabililor în domeniul fiscal, AJFP Arges va organiza MIERCURI, 16 NOIEMBRIE  2016, începând cu ORA 12,00,  în sala de şedinţe a instituţiei o întâlnire cu contribuabilii, având următoarea tematică :

1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna noiembrie 2016
2. Aspecte referitoare la promovarea serviciilor oferite de către A.N.A.F. contribuabililor
3. Prevederi referitoare la impozitul specific unor activităţi –・reglementat prin Legea nr. 170/07.10.2016
4. Declararea veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui  număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere
5. Regimul fiscal al tichetelor de masă, tichetelor cadou, tichetelor de creşă, voucherelor de vacanţă
6. Aspecte referitoare la întocmirea formularului  394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”
7. Despre deductibilitatea cheltuielilor la determinarea rezultatului fiscal.

Contribuabilii interesaţi vor putea primi anumite clarificări în timpul întâlnirii, dacă transmit solicitarea în perioada 11 – 15 noiembrie pe una dintre adresele de e-mail:
Camelia.Firu.AG@mfinante.ro sau Maria.Vladu.AG@mfinante.ro, cu menţiunea „柮eferitor întâlnire contribuabili”・

Comments

comments