Angajatorii pot începe demersurile pentru a cere decontarea zilelor libere plătite în luna mai părinţilor care au stat acasă cu copiii din cauza întreruperii şcolii pe fondul pandemiei de coronavirus. Decontarea zilelor libere pentru părinţi se va face în 15 zile de la momentul depunerii documentelor, faţă de 60 cum era până în prezent.

Potrivit avocatnet.ro, angajatorii care le acordă indemnizaţia pentru zile libere părinţilor pot obţine decontarea acesteia de la agenția teritorială a forței de muncă în a cărei rază activează, aşa cum prevede legea nr. 19/2020 și a normelor de aplicare ale acesteia.

Angajatorii vor trebui să depună o serie de documente:
– o cerere-tip semnată de reprezentantul legal, care să conțină datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail, contul bancar în care se vor vira banii de la stat, numele reprezentantului legal al angajatorului, suma totală solicitată pentru decontare, numărul angajaților pentru care s-a solicitat decontarea;
– lista angajaților care au beneficiat de zilele libere în luna mai 2020 și indemnizația acordată;
– declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista beneficiarilor conține persoanele care îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea liberelor plătite;
– copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației nete;
dovada plății contribuțiilor și impozitelor pentru indemnizațiile aferente lunii mai 2020.

După cum reiese, deja, din lista de documente necesar a fi depuse pentru acoperirea indemnizației, angajatorii vor putea să obțină decontarea doar după ce au plătit indemnizația propriu-zisă salariaților și taxele aferente acesteia, potrivit avocatnet.ro

Termenul lunar pentru declararea (prin formularul 112) și plata taxelor este data de 25 a lunii, astfel că angajatorii pot depune documentația, cel puțin teoretic, începând cu data de 26 iunie 2020. Dar și mai devreme, dacă indemnizațiile și taxele sunt achitate înainte de data de 25.

În ceea ce privește suma acoperită de stat, aceasta este echivalentul zilnic al 75% din salariul de bază, dar fără să depășească echivalentul zilnic al 75% din câștigul salarial mediu brut, adică 4.072 de lei în anul 2020, scăzându-se de aici taxele datorate.

Comments

comments