Vrei să trimiţi o reclamaţie la ITM Argeș? Iată ce trebuie să ştii

Persoanele fizice, individual sau organizate în asociaţii şi persoanele juridice se pot adresa atât direct cât şi în scris prin poştă sau e-mail ITM Argeş, pentru a sesiza încălcări ale prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă (muncă fără forme legale, nerespectarea regimului de muncă al minorilor, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, refuzul eliberării unor documente care atestă vechimea în muncă, includerea în contractul individual de muncă a unor clauze ilegale, etc) sau în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (accidente de muncă, neefectuarea instructajului de securitate şi sănătate, neefectuarea controlului medical periodic, etc.)

Aceste petiţii sunt primite şi înregistrate prin Compartimentul de Informare şi Relaţii cu Publicul situat la parter, iar termenul legal de rezolvare este de 30 de zile de la înregistrarea petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În cazul în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, termenul de soluţionare poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
De asemenea, la parterul ITM Argeş există două cutii unde se pot depune sesizările adresate de către cetăţeni.

Reclamaţiile beneficiază de confidenţialitate, inspectorii nedezvăluind conducătorului entităţii controlate motivul controlului. Interdicţia contactului dintre petiţionar şi inspectorul care va efectua controlul reprezintă o garanţie a imparţialităţii acţiunii de control în raport cu părţile raportului de muncă.

Dacă aspectele reclamate de petiţionar nu se încadrează în domeniul nostru de activitate şi fac parte din sfera de atribuţii a altei instituţii, petiţia va fi redirecţionată prompt, urmând ca respectiva instituţie să răspundă în scris.

Sesizările trebuie să conţină numele complet al reclamantului, codul numeric personal, adresa exactă, date de identificare a angajatorului şi a locaţiilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea, iar pentru o rezolvare temeinică şi legală a petiţiilor cetăţenilor, instituţia noastră pune la dispoziţia acestora un formular tipizat care se poate găsi atât la sediul ITM Argeş dar se şi pot descărca de pe site-ul ITM secţiunea Interes Public.

Menţionăm că petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate conform art.7 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. Totodată, în cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul primind un singur răspuns. Dacă după trimiterea răspunsului se va primi o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se va clasa la numărul iniţial.

1 COMENTARIU

  1. Sunt DUMITRACHE GHEORGHE AURELIAN com Recea Sunt angajat la Marinos srl și declar încălcarea drepturilor prin neplata orelor, și sunt singurul care lucrează 10suplimentare ,Sunt tratat ca o slugă nu ca un angajat, nu mi sa acordat concediu de odihna din potriva am fost băgat în concediu fără plată de pe 8=12 2021si aștept sa fiu chemat la muncă și nu vor sa ma cheme ,vor ra mă dea afară ca este iarna ,leam spus sa ma bage în șomaj tehnic și nu au vrut ma băgat în fără plată, și eu sunt angajat ca manipulant și Marinos srl ma pune să le fac și focul. Eu sunt angajat de și eu nu am semnat contractul nici nu l-am văzut nici protecția muncii nu am semnat. Eu întreb sunt angajat sau la negru de sunt tratat așa .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here