Pe 12 martie, de la ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, se va susţine examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular.

Persoanele interesate de obţinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, până la data de 26 februarie inclusiv, dosarele personale întocmite conform art. 5 şi 6 din Legea nr. 329/2003, cu completările aduse prin O.U.G. nr. 41/28.06.2016, în vederea susţinerii examenului care va avea loc în data de 4 aprilie a.c., orele 10.00 la sediul acestei instituţii.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la subcomisar de poliţie Pielmuș Gabriel, la numărul de telefon 0248/607000, interior 20161.

BIBLIOGRAFIE:
• Constituţia României, ediţia 2003;
• Noul cod penal – partea specială, ultima ediţie;
• Noul cod de procedură penală – partea generală, ultima ediţie;
• Drept civil (contracte civile, obligaţii);
• Legea 329/2003R privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
• Legea 353/2004 privind modificarea Legii 329/2003;
• HG 1666/2004 privind norme de aplicare a Legii 329/2003;
• Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
• HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
• Legea 31/1990 rep. privind înfiinţarea societăţilor comerciale;
• Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 31.12.1999.

Comments

comments